Med hjar­tet på ret­te sta­den (1)

Varden - - RADIO & TV -

Bri­tisk drama­se­rie. En ny­kom­mer ska­per uro på Ash­ford­ly po­liti­sta­sjon. Rob Wal­ker er opp­vokst i Ai­dens­field, men fa­mi­lie­for­hol­de­ne var langt fra per­fek­te. Fa­ren hans, for ek­sem­pel, hol­der seg ikke all­tid på den ret­te si­den av lo­ven. Os­car Blake­ton hus­ker Wal­ker se­nior alt­for godt, og han har også noe uopp­gjord med Rob.

NRK2 kl 16.40

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.