CSI: Mia­mi

Varden - - RADIO & TV -

Way­ne Rey­nolds dri­ver en pri­vat­klubb av en litt spe­si­ell ka­rak­ter. Her kom­mer unge menn for å per­fek­sjo­ne­re sin sjarm, og sin evne til å for­fø­re. Rey­nolds ar­ran­ge­rer fes­ter der «stu­den­te­ne» kan få tes­te sin ny­vun­ne kunn­skap. I an­nen eta­sje ven­ter de pri­va­te av­luk­ke­ne der de kan høs­te sine fruk­ter...

VOX kl 21.30

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.