A Uni­ted King­dom

Varden - - RADIO & TV -

Bri­tisk dra­ma fra 2016. Året er 1947. Se­ret­se Kha­ma, tron­ar­ving fra Bots­wa­na, stu­de­rer i Eng­land og mø­ter Ruth Wil­liams, en 24årig sek­reta­er fra Lon­don. De­res kja­er­lig­het og ek­te­skap møt­te mot­stand ikke bare fra fa­mi­lie­ne de­res, men også fra bri­tis­ke og sør­afri­kans­ke myn­dig­he­ter. Det ro­man­tis­ke dra­ma­et «A Uni­ted King­dom» byg­ger på den vir­ke­li­ge histo­ri­en. Med: Da­vid Oye­lowo, Ro­sa­mund Pike, Ter­ry Phe­to. Regi: Am­ma Asan­te.

FEM kl 22.30

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.