Zac 2:5-9, 14-15a ● Jer 31 ● Lc 9:43b-45

Balita - - Opinyon -

Nang lubos na nagtataka ang lahat dahil sa mga ginagawa ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Itanim n’yong mabuti sa inyong pandinig ang mga kataga kong ito: ibibigay ang Anak ng Tao sa kamay ng mga tao.”

Hindi nila naintindihan ang pahayag na ito at nalingid ito sa kanila upang hindi nila maunawaan. At takot naman silang magtanong sa kanya tungkol sa pahayag na ito. PAGSASADIWA:

Takot naman silang

magtanong.— May kapansinpansing katangian ang mga Pilipino. Nais nilang matuto ngunit nahihiya namang magtanong. Ganyan ang maraming Pinoy. Ganyan din ang mga alagad sa salaysay ng ebanghelyo. Nang ipahayag ni Jesus na magdaranas siya ng paghihirap at kamatayan, hindi nila ito maunawaan pero natakot silang magtanong.

Sa buhay-pananampalataya, kailangan ang pag-uusisa, paglilinaw, at pagtatanong. Hindi lahat ng turo ng Iglesya ay madaling unawain. Ang hindi nagtatanong ay maaaring maligaw. Katulad sila ng maraming mga Pinoy na naliligaw sa daan sapagkat ayaw magtanong ng tamang direksiyon. Kung nais ang isang tuwid at maayos na paglalakbay tungo sa pananampalataya, buong tapang tayong magtanong at humingi ng kinakailangang paglilinaw.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.