Ika-79 na labas

Balita - - Libangan - R.V. VILLANUEVA

NAPAG-USAPAN na ng mga tauhan ni Don Andres Hamoria ang gagawing kasamaan laban kay Mang Daniel na kumpare ni Mang Edgardo.

“Ngayong gabi na ninyo dukutin si Daniel sa bahay-bakasyunan. Nakatulog na siya doon ng ilang gabi kaya hindi na maghihinakit kung sa koprahan naman matulog,” wika ni Don Andres.

“Hindi ho namin dadalhin sa gubat o kuweba, Don Andres?” Tanong ni Harry.

“Hindi! Dalhin ninyo siya sa bagong gawang koprahan sa burol ng

Mahantik. Doon ninyo siya babantayan habang naghihintay sa utos ko,” paliwanag ni Don Andres.

“Si Mang Edgardo ho?” Tanong uli ni Harry.

“Huwag siyang isama dahil hindi siya ang pangunahing pakay ko,” sagot ni Don Andres. “At isa pa, tiyak na mabubulgar agad ang ginawa natin dahil may maghahanap kaagad sa kaniya!”

“Sige ho, pupunta na kami sa barangay Bayan-bayan mamayang gabi. Sosorpresahin namin sila Mang Edgardo at Mang Daniel sa bahay-bakasyunan,” sagot ni Harry.

At tulad ng balak nila, matapos kumain masagana at masarap na hapunan sa mansyon ni Don Andres Hamoria, lumakad na sila Harry, Dodong, Sendong, Rading at Rolan sakay ng dalawang motorsiklo at traysikel para gawin ang balak ng Don. Hindi sila gumamit ng van o pick-up upanghindi maghinala ang mga taga-barangay Bayan-bayan sa masama nilang balak sa lugar. Sa halip, gumamit sila ng traysikel para pagsakyan ni Mang Daniel sa pagdadala sa bagong gawang koprahan sa burol ng Mahantik na sakop din ng malawak na lupain ni Don Andres sa barangay Bayan-bayan. At dahil karaniwan ng nakakakita ang mga tagabarangay ng naglalakbay na sasakyan sa barangay road, hindi pinansin ng ilang pang gising ang tatlong magkakasunod na sasakyan. At tulad ng balak ni Harry, ipinarada nila ang mga sasakyangginamit sa gilid ng barangay roadhindi kalayuan bahay ni Mang Edgardo at bagong gawang bahay-bakasyunan ni Mang Daniel.

“Hindi tayong lahat ang pupunta sa bahay-bakasyunan,” wika ni Harry. “Kailangang may maiwan na magbabantay sa ating sasakyan!”

“Ako na lamang ang magbabantay,” wika ni Rolan. “Pero huwag ninyong isipingkinakabahan ako sa gagawin nating labas sa batas kaya ako magpapaiwan!”

“Bakit ka nagboluntaryong magpaiwan?” Tanong ni Sendong.

“Para matapos agad ang usapan at makuha natin si Mang Daniel sa bahay-bakasyunan,” sagot ni Rolan. “Kung walang magboluntaryo, baka daanin pa natin sa palabunutan ng pinamaiksing palito ang gagawa sa bagay na ito!”

“Magsusuot ba tayo ng bonnet?” Tanong ni Dodong.

“Dapat lang,” sagot ni Harry. “Baka matandaan angmukha natin ni Mang Edgardo, maging daan pa sa pagkabulilyaso ngdatung natin sa kababata niya, kumpare at matalik na kaibigan!”

Samantala sa bagong gawang bahaybakasyunan ni Mang Daniel

na ginawa ni Mang Edgardo katulong ang binatilyong sila Gandoy at Santy, mahimbing ng natutulog ang magkababata, magkumpare at matalik na magkaibigan. Agad silang nakatulog dahil tulad ng nagdaang gabi, uminom ng alak na barikolkol na binabaran ng langka, ubas at iba pang prutas parahigit na sumarap at luminamnam ang lasa. Dahil walang alagang aso si Mang Edgardo na magbabantay sa bahay-bakasyunan, mabilis na nakagawa ng paraan si Harry, Dodong, Sendong at Rading na makapasok sa bahaybakasyunan. At habang mahimbing na natutulog sila Mang Edgardo at Mang Daniel, kumilos ang apat na lalaki para gawinang utos ni Don Andres Hamoria. Labis ang pagkagulat at pagtataka ng magkumpare, magkababata at matalik na magkaibigan ng magising silangmay nakatutok na barilna hawak ng apat na lalaking may takip ang mukha.

“Kung mag-iingay kayo,patay kayo, ngunit kung susunod sa utos namin, walang masamang mangyayari sa inyo,” babala ni Harry.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.