ni Nonie V. Nicasio

Balita - - Libangan -

PAHALANG

1. Seradura 4. Gamit sa baseball 7. Laslas 8. Ngalan ng lalaki 10. Lapay 13. Uri ng dugo 14. Suyo 15. Lagok 16. Lubos 18. Kulig 19. Tawag sa nanay 20. Kata 21. Unyon 22. Ihanda ang baril sa pagputok 26. Ama 29. Istilo sa pagkanta 30. Sundalo ng US army 32. Asana 33. Ito, Bisaya 34. Pananong 36. Hayop mula sa Tibet 37. Alpabeto

PABABA

1. Hangin sa tiyan 2. Baryo 3. Kapital ng Norway 4. Simbolo ng bismuth 5. Habag 6. Itak 9. Pagbating Espanyol 10. Kuwako 11. Hulapi 12. Tinggal 17. Tiyo 20. Ale 21. Tong 23. Ginagawang tinapay 24. Tawag sa banal 25. Paghabol sa korte 27. Pusta 28. Simbolo ng argon 31. Nanay 35. Areglado

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.