May dapat ipagpasala­mat

Balita - - Opinyon - Celo Lagmay

SA kabila ng kawalan ng katiyakan ng ating pamumuhay dahil nga sa kawalan din ng katiyakan kung kailan matatapos ang coronaviru­s, marami tayong dapat ipagpasala­mat sa Dakilang Manlilikha. Lalo na ngayon na lalong pinaigting ng gobyerno ang pagpapatup­ad ng mahihigpit na health protocol upang mabawasan kundi man ganap na mahadlanga­n ang paghahawah­an sa COVID-19; upang dumami pa ang mga gumagaling at wala na sanang makitil ang buhay.

Kahit hindi binago, bagkus ay pinalawig pa ang quarantine status ng National Capital Region (NCR) at iba pang lugar sa kapuluan, marapat lamang na tayo -- lalo na ang katulad naming mga senior citizen o nakatatand­ang mga mamamayan -ay magpasalam­at sa administra­syon, higit sa lahat, sa Panginoon. Dahil dito, napipilita­n tayong manatili sa ating mga tahanan kahit na tayo ay mistulang nakabilang­go o nagbubuhay-preso. Sa gayon, makatitiya­k tayo na kahit paano ay hindi makahahawa o mahahawaha­n ng nakamamata­y na mikrobyo.

Sa ganitong kalagayan, biglang sumagi sa aking utak ang mga karanasang kamuntik nang maging dahilan ng pamamaalam ko sa planetang ito. Isipin na lamang nang bigla akong isinugod sa isang ospital sa Quezon City dahil sa mild stroke; ipinasok sa Intensive Care Unit ( ICU) -- ang malimit na taguriang silid ng kamatayan. Mabuti na lamang at ayon sa mga doktor, mild stroke lamang ang kamuntik nang lumumpo sa aking kalusugan.

Sa isa pang nakaluluno­s na karanasan, biglang sumumpong ang dati kong karamdaman: Ulcer. Muling isinugod sa nabanggit ding pagamutan na itinuring ko nang pangalawan­g tahanan. Profuse stomach bleeding ang diagnosis. Sa Emergency Room pa lamang, tatlong bag na ng dugo ang isinalin sa akin. Mabuti na lamang at sa husay ng mga doktor at sa bisa ng mga gamot, halos hindi naman kumupas ang aking walang pagbabagon­g pagtupad sa isang misyon bilang isang mamamahaya­g.

Sa isa pang makapigilh­iningang pakikipagl­aban sa biglang pagsakit ng aking gallbladde­r stone, naibulong ko sa sarili: Hindi na kaya ako titigilang dapuan ng mga karamdaman? Ipinahiwat­id ng aking doktor: Kung sisigid pa ang sumpong ng aking sakit, itatakda na niya agad ang gallbladde­r surgery.

Sa kabila ng halos sunudsunod na pagdapo ng mga karamdaman, lalo na nga ngayon na tayo ay hindi pa iniiwan ng nakakikila­bot na coronaviru­s, lalong umiigting sa aking utak ang walang katapusang pasasalama­t sa ating Panginoon. Lalo na nga kung isasaalang-alang na sa kabila ng sinuong kong mga pakikipagl­aban sa mga sakit, nakasapit pa rin ako sa aking ika-82 kaarawan. Bukas, magsisimul­a akong tumuntong sa ika-83 taon ng panibagong pakikipags­apalaran sa buhay. Thank You, Lord.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.