ANG ANAK NI CLARK

Bisaya - - Sa Atong Hapin - Sugilanon ni Lamberto G. Ceballos Cawayan, Dalaguete, Cebu

DUHA na ka tuig nga kasal sila si Clark ug Katryn, apan wa pa momabdos si Katryn. Mikonsulta si Clark kang Dr. Mike Obando bahin sa iyang pagka lalaki.

“Suma sa lab test nga akong gihimo, weak imong mga sperm. Dali ra silang mangamatay, maong di sila ka- fertilize sa egg sa babaye,” tug-an ni Dr. Mike.

“Unsay ipasabot ana, Dok?” ni Clark nga nagkisdom ang nawong,

“Kuli ka nga makaanak. In common parlance, sterile ka,” ni Dr. Mike. “Pero resetaan tikag mga bitamina. Basin makatabang ni nimo.” Milaksi siya sa iyang prescription pad og usa ka panid ug gisulat ang reseta para kang Clark.

Ang mga bitamina nga gireseta

ni Dr. Mike gipalit tanan ni Clark ug way sipyat nga gitomar niya kada adlaw. Gusto na kaayo siya nga makaanak nga maoy modala sa iyang bansagon, labi na kon kini malalaki.

Apan paglabay sa usa ka tuig wa gihapon momabdos si Katryn. Morag nawad-an na siyag paglaom nga makaanak pa. Nakahunahuna siya nga mangadap na lang og bata pinaagi sa DSWD.

Usa ka sayong buntag, nahigmata si Clark sa paggakos ni Katryn kaniya ug mihalok sa iyang ngabil. “Happy birthday, Darling!”

“Salamat, Darling! Twenty seven na diay ko karon!” ni Clark nga mibawos paggakos kang Katryn. May gihunghong si Clark sa iyang asawa. Nagbukot dayon sila sa habol.

Didto sa iyang opisina sa kompaniya nga iyang gialagaran isip internal auditor, nakigkita si Clark kang Darwin, ang general accountant, nga suod niyang higala. Ulitawo pa kini ug maguwang kang Clark og usa ka tuig. Nasayod sab si Clark nga may anak si Darwin sa usa ka GRO nga ilang suki sa beer house, nga wala niini pakasli ni giipon.

“BD nako ron, Parts. Adto ta manihapon sa balay. Ikaw ray akong giimbitar,” ni Clark.

“Okey! One-on-one diay ta unya!” ni Darwin. “Makahurot kaha tag usa ka case nga beer?”

“Di man ni pinugsanay atoa. Kon igo na, di, undang!” ni Clark nga mingisi.

Nianang pagkaalas singko sa hapon, nagdungan og gawas sa ilang opisina sila si Clark ug Darwin. Sakay sa serbis nga awto ni Clark, may gihangyo si Clark kang Darwin nga usa ka butang, nga nakapahibulong sa naulahi. “Tinuod ka, Parts? Wa ka magtiaw?” nahimalingka si Darwin. “Wa ko magtiaw, Parts! Ayaw ko pakyasa!” ni Clark nga milingi kang Darwin samtang padayon nga nagmaneho sa awto. “Okey. Alang kanimo, buhaton ko kana,” ni Darwin. Taudtaod, nahiabot sila si Clark ug Darwin sa bunggalo nga balay ni Clark. Misugat si Katryn kanila. Gihagkan ni Katryn si Clark. Nag- shorts lang si Katryn og itom ug nag- t-shirt og puti. Miamag ang kaputi ug kahamis sa iyang mga paa nga maoy gipasiklapan ni Darwin karon ug unya.

“Andama na ang komedor, Darling, aron manihapon na ta,” ni Clark kang Katryn. “Meantime, dad-i mig beer diri sa sala. Pakapinig mani.”

“Sure, Darling,” ni Katryn nga mitan-aw kang Darwin nga nagpahiyom kaniya. Si Darwin nasuod na nilang Clark ug Katryn ug sama na lang gani kini og igsoon sa iyang bana ug sama na sab nga kini iyang bayaw. Way makitang malisya sa ilang relasyon.

Gi- on ni Clark ang TV sa Channel 23 diin nag- playoff na ang NBA. Ang nagduwa mao ang Cavaliers ug Pacers. Samtang nagtan-aw sa TV, nag-inom silag beer. Taudtaod, gisangpit sila ni Katryn aron mangaon. Alegre silang tulo nga nangaon.

“Nus-a man ka magminyo, uy, Darwin?” ni Katryn. “Husto na man ka sa edad. Basin bayag mabiyaan ka sa LRT! He-he-he!”

“Ay, Kat! Wa pa man moabot akong soulmate. Inig-abot niya, ako dayon siyang idiretso sa simbahan aron pakaslan,” ni Darwin nga nagkatawa.

Dihang nakap-os na sila sa ilang panihapon, nanghipos si Katryn sa mga plato ug kubyertos. Pagkatapos, miadto siya sa sala ug miapil pagtan-aw sa duwa sa NBA. Dihang nagduka na siya, nananghid si Katryn nga mounag katulog.

Nagpadayon sa ilang inom sila si Clark ug Darwin samtang nagtan-aw sa TV. Paglabay sa daghang gutlo, kay daghan nag nainom si Clark, mihamlay kini sa sopa. Mitindog si Darwin ug nagkinto nga mipaingon sa kuwarto nilang Clark ug Katryn. Misantop sa iyang hunahuna ang kaputi ug kahamis sa mga paa ni Katryn. Nagkang-a ang pultahan. Pawong ang suga. Gihinay pagtulod ni Darwin ang sera sa pultahan ug misulod nga maampingon. “Clark?” hagawhaw ni Katryn. “Si Darwin ko, Kat. Hubog na si Clark. Naghigda sa sopa,” bawos hagawhaw ni Darwin. “Modu’g ko nimo, okey?”

Wa makatingog si Katryn kay nakalitan. Apan kalit usab nga may talagsaong pagbati nga misaog sa iyang dughan nga wa pa niya sukad mabati uban sa lalaki nga dili niya bana. Mikuyanap kini sa tibuok niyang galamhan. Wa siya makasabot sa iyang kaugalingon niadtong orasa. Gipasagdan niya si Darwin nga mitupad paghigda kaniya. Gigakos siya ni Darwin kansang mga ngabil dali rang nakatultol sa mga ngabil ni Katryn. Lihokan kaayo ang mga kamot ni Darwin nga mihapuhap sa iyang kalawasan, hangtod nga gitugyan na lang niya kini kang Darwin. Human sa kinawat-kawat nga ritwal sa gugma, nananghid si Darwin nga mopauli na. Nahadlok pod si Katryn basig himat-an sila ni Clark. Gihatod niya si Darwin sa main door.

Pagbalik ni Katryn sa sala, gisud-ong niya si Clark nga naghagok. Naluoy siya sa iyang bana. Buotan kini ug mapinanggaon. Unya karong gabhiona nakasala siya og dako kang Clark nga gihigugma niya sa tiunay. Nagbasol siya nganong wa mosupak sa gibuhat ni Darwin kaniya.

“Clark, Darling, pasayloa ko! Di na kini mausab!” tuaw ni Katryn sa hilom.

Nianang misunod nga gabii sa ila nang pagpanghigda sa kama, nakigromansa si Clark kang Katryn. “I love you so much, Darling! Nag-ampo ko sa Ginoo nga unta makaanak na ta,” matod ni Clark nga hugot nga migakos sa iyang asawa.

“Nag-ampo sab ko, Darling, nga hatagan ta Niya, bisag usa lang,” ni Katryn nga mibawos paggakos sa iyang bana.

Paglabay sa siyam ka bulan, nanganak si Katryn didto sa Sugbo General Hospital. Usa ka himsog nga batang lalaki ang nahimugso. Malipayon kaayo si Clark nga nagkugos sa puya.

“Darling, gidungog sa Ginoo ang atong pag-ampo. May anak na ko!” ni Clark nga mitan-aw kang Katryn nga mahimut-on.

“Salamat sa Diyos nga natuman ang imong pangandoy nga makaanak ta, Darling,” ni Katryn. Didto sa iyang hunahuna, mihukom siya nga dili niya itug-an sa iyang bana ang tinuod nga amahan sa bata. USA ka hapon gikan sa ilang opisina, mingsulod sila si Clark ug Darwin sa usa ka beer house didto sa Mango Square nga nahimutang sa Maxilom Avenue.

“Salamat kaayo, Parts, ha, sa imong panabang,” ni Clark human niyag tungab sa botelya sa beer. “May anak na gyod ko!”

“Ay, don’t mention it, Parts. I was doing only a good deed to my best friend… for his happiness,” ni Darwin nga mipikpik sa abaga ni Clark. “Tinuod nga nahubog gyod ka adtong gabhiona, Parts?”

Miyango si Clark. “Hinaot, di ni mahibaw-an ni Katryn, Parts!”

“Magpabilin kining sekreto nato, Parts, until death!” pasalig ni Darwin.

Dihang gipabunyagan nilang Clark ug Katryn ang ilang anak, si Darwin maoy nahimong maninoy. (KATAPOSAN)

Nangandoy si Clark og anak. Ug kini ubos sa panabang sa usa ka suod nga higala…

Samtang nagtan-aw sa TV, nag-inom silag beer…

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.