Mata Sa Hustisya

Bisaya - - Young Blood Writer - Nobela ni Oliver P. Flores

(Gula 2)

SAYO nga nagmata si Malou Sayson nianang pagkabuntag. Ngitngit pa sa gawas. Naligo siya sa banyo nga diha ra sab sa gawas sa kuwarto ni Monsour Morales. Pagkahuman niyag kaligo ug nakailis na, nagluto siya alang sa ilang pamahaw ni Monsour. Ingon niini ang iyang buhaton kon anhi siya matulog sa apartment nga gipuy-an sa ulitawo. Atimanon niya si Monsour. Natulog pa sa kuwarto ang lalaki ug iya lang kining gipasagdan. Nasayod siya nga gikapoyan ang ulitawo sa ilang duwa sa kama kagabii. Bisan gani siya gikapoyan man apan mimata gyod siyag sayo aron ipakita kang Monsour nga angayan siyang himoong asawa niini.

Nakapahiyom siya samtang naghunahuna sa ilang gibuhat ni Monsour kagabii.

Hotdog ug piniritong itlog ang iyang giluto. Nakalung-ag na sab siya. “Kahumot sa atong pamahaw, Sweetheart!” Naigking si Malou sa kalit nga paggakos ni Monsour kaniya. Diha kini sa iyang luyo. Nagmata na diay kini ug wa niya himatikdi nga miduol kaniya. Gihagkan siya sa aping sa ulitawo. Giatubang niya kini ug gihagkag kadiyot ang mga ngabil.

“Ikaw, ha, lusyangon ko nimog sayo? Wa pa gani ta makasal.”

Nakatig-ik si Monsour dihang gikusi ang iyang kilid sa dalaga. Mikatawa si Malou. Milubyok ang madanihong kandiis sa iyang walang aping. “Kaligo na didto, uy, kay mangaon na ta.” Nagpangidhat si Monsour nga mibiya sa dalaga ug mipaingon sa banyo. Nakapanglingo na lang si Malou nga mipadayon sa iyang gibuhat.

Sama sa naandan, kon mangaon sila, nagtupad gyod sila sa paglingkod sa komedor. Naghinungitay sila sa pagkaon. Gipislit ni Malou ang ilong ni Monsour.

“Ikaw, ha! Gihimo lang ko nimong pahungawanan. Kanus-a pa ba ko nimo pakasli?” Department head si Malou sa usa ka government agency. Miinom si Monsour sa kape sa iyang tasa. Paborito niya ang kape kon mabuntag.

“Maghisgot pa ba ta ana, Malou.” Miseryoso si Monsour. “Gipasabot na tika nga di pa ko andam. Di pa panahon. Kinahanglang seguroon mo gyod sa imong kaugalingon kon andam ka na ba nako. Nakahibawo ka na sa akong trabaho, delikado.”

“Nakahibawo ko ana, Dong.” Seryoso kaayo si Malou. “Andam na ko kon unsa may mahitabo kanato.”

“May kagawasan ka pa, Malou. Mahimo kang mangitag ipuli nako nga andam mopakasal nimo dayon.”

Migakos si Malou sa ulitawo. Mihilak siya sa dughan ni Monsour. “Ikaw lang ang lalaki para nako, Monsour.” Miginhawag lawom si Monsour. Naluoy siya kang Malou. Apan tinuod ang iyang gisulti, nagkinahanglan pa si Malou og taas nga panahon aron mapangandaman ang bisan unsay mahitabo kaniya tungod sa iyang trabaho. Daghang daotang tawo nga nasilag kaniya. Ug di siya gusto nga maangin si Malou.

Mitingog ang doorbell. Mitindog si Monsour ug giablihan ang pultahan. Usa ka babaye, nga sa iyang pagbanabana, maguwang niyag lima ka tuig, ordinaryo ang panagway, tambokon ang lawas apan adunahan og hitsura tungod sa gisulob nga mahalong bisteda ug mga alahas. “Good morning!” “Maayong buntag sab. Mr. Monsour Morales?”

Mitando si Monsour. Gipasulod niya sa sala ang babaye. Nasayod siya nga mahinungdanon ang tuyo niini kaniya kay buntag pa ganing sayo nakigkita na kini kaniya. Gipalingkod niya ang babaye ug sa atbang niini, sa taas nga sopa, milingkod sab siya. Gitan-aw niya si Malou. Mibiya kini sa komedor ug mipaingon sa sala. Mitupad paglingkod kaniya. Apan nagpakahilom lang. “Ako si Divina Lopez Singson, Mr. Morales…” “Monsour na lang, Ma’m!” Daling pakgang ni Monsour sa babaye.

Mipahiyom ang babaye nga nagpailang si Divina Lopez Singson. Apan wa ikatago sa iyang mga mata ang gibating kaguol.

“Divina na lang sab ang itawag nako.” Miginhawag lawom si Divina. “Igsoon ko ni Angelo Lopez, kadtong nakaplagang patay sa usa ka kuwarto sa hotel kagabii.”

Wa makugang si Monsour sa gisugid ni Divina. Naanad na siya sa ingon niining kahimtang. Nasayod na siya karon sa tuyo kaniya ni Divina. Nagkinahanglan kini sa iyang serbisyo!

“Duna koy higala nga nakahibawo bahin sa imong kamaayong detektib, Monsour. Gisultihan sab ko niya sa imong presyo. Dugangan ko kini kon masulbad mo ang tanghaga sa pagkamatay sa akong igsoon. Di ko motuo nga naghikog siya. Gituyo gyod siya pagpatay.”

Nagkatinan-away sila si Malou. Mikuot si Divina sa iyang shoulder bag. Nadala sa kamot niini ang panyo. Iyang gipahiran ang nagsugod na sa pagpanglugmaw nga luha sa iyang mga mata. “Nganong nakaingon ka man niana, Divina?” “Mao gyod nay akong gituhoan, Monsour. Wa pa mahuman ang imbestigasyon sa kapolisan. Pero nagtuo ko nga ingnon nila nga naghikog gyod ang akong igsoon tungod sa dakong problema niini. Dakong kantidad ang iyang nadispalko sa gitrabahoang kompaniya isip maoy chief accountant.” Nagkatinan-away na sab sila si Malou.

( PADAYONON)

“Kahumot sa atong pamahaw, Sweetheart!”

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.