Ano Ang Dapat Gawin Para Hindi "Mangaliwa"...

Liwayway - - Mga Nilalaman - Lilia Borlongan-Alvarez

MARAMI na tayong narinig na mga “nangaliwang” asawa – yaong matagal nang nagsasama at yaong kakakasal pa lamang nang ilang buwan. Ang dahilan nito’y pinagwawalang-bahala nila ang mga palatandaan ng problemang ito.

Ngunit, ayon kay Jim Smith, isang marriage counselor, sa artikulong “How to guard against an affair” na kasama sa aklat na Swatting the Mosquitoes of Marriage, may limang paraan para maiwasang “sumakabilang-bahay” o tumingin sa iba si mister o si misis:

Laging tingnan ang kalendaryo ng inyong mga

aktibidad. “Kailangang maglaan ng oras ang mag-asawa para sa isa’t isa – walang kaibigan o pamilya – silang dalawa lamang.

Kapag labis-labis ang kaabalahan ng bawat isa, labis-labis din ang kanilang pagod – maaaring humantong sa punto na hindi na sila nag-uusap man lamang. Nakasasama sa magasawa ang fatigue – ito ma’y fatigue sa katatrabaho o pagaaruga ng maliliit na anak,” ani Smith.

Ikinuwento ni Smith ang tungkol sa mag-asawang kanyang pinayuhan minsan – kapwa sila mga propesyonal. Palaging nagbibiyahe ang lalaki sapagkat ito’y bahagi ng kanyang trabaho, at may part-time job naman ang babae na siya ring nag-aalaga sa kanilang mga anak. Nawalan sila ng panahon para maging malapit o intimate sa isa’t isa. At di nagtagal, nagkaroon nga ng babae si mister.

Gawing mabisa ang komunikasyon ninyo sa isa’t isa. Ito’y pagbabahagi ng nasa isip at damdamin ng magasawa, ani Smith. “Marami sa mga babaeng dumulog sa akin ay inaming sila’y ‘nangaliwa’ sapagkat nakatagpo sila ng lalaking handang makipag-usap at makinig sa kanila.”

Mga larawang mula sa Google

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.