Palaisipan

Liwayway - - News - Jose Marie Gallego

PAHALANG 1 Peste sa kusina 5 Hampas 9 Sanga ng kawayan 13 Mali 14 Bayan sa Batangas 15 Iyak ng baka 16 Huwag isama 17 Matinding galit 20 Nangalunya ang asawa 23 Hindi magkaanak 24 Pangatnig 25 Food Terminal 27 Lugar sa Spain 30 Hollywood actor Brando 32 Information Technology 34 Antas sa ahedres 35 Hila 37 Pakiling 38 Pagsalok sa likido 42 Pelikulang “Karate __” 43Merkuryo 44 Jai __ 45 Palamuti 47 Libo 48 Takaw 49 Pahimakas 52 Matamis 54 Akin 56 Island: daglat 57 Analisa 58 Kakaning maanghang 63 Estante ng damit 67 Dekorasyon sa regalo 68 Orkid 69 Sintido 71 Tawag sa kapatid ng ina 72 Balat ng ulo 73 Brand ng motorsiklo 74 Biskuwit ng Cebu PABABA

1 Huwisyo 2 Bura 3 Tanong ng dami 4 Hilig, kiling 5 Diyos ng Muslim 6 Isang pantukoy 7 Ipagbawal: Ingles 8 Apelyidong Intsik 9 Pagtalima s autos 10 Pag-intriga ng pera 11 Buti 12Tit For __ 18 International Business

Machine 19 Sikat na bulkan 21 Narito 22 Awiting “Rhythm __ Ther

Rain” 26 Pag-alog sa sisidlan 28 H___, Nasa 29 12 sa Kastila 31 Inisyal ni Nida Blanca 33 Samahan ng mga tricycle

Driver 36 Malaking kagat 37 Island: daglat 38 Katre 39 Yao 40 Kulay ng sasabungin 41 Simbolo ng Lithium 45 Tabi, bingit 46 Kitchen Police (pantitik) 48 Pinid 50 Layunin sa Ingles 51 Sorpresang pagtitipon 53 Pindot 55 Overtime 59 Ugali 60 Insulto 61 Panghalip, sa Kastila 62 Sabon sa Ingles 63 Nimpa 64 Tinapay 65 Tula 66 Sumikat na Manrique 70 Oo sa Pampanga

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.