Pilipino Star Ngayon : 2020-10-30

10 : 10 : 10

10

NGAYON LIBANGAN 10 JO CAGANDE-REDUCTO - Editor OKTUBRE 30, 2020 Ayaw kong magtapat sa aking misis dahil baka magtanim siya ng galit sa akin. Ano ang dapat kong gawin? nilikha ko. Walang nakababati­d sa aking pamilya at kapitbahay na ako ay may “other woman,” na inuuwian ko tuwing weekend. May sarili akong negosyo kaya sapat ang panahon ko para sa aking pamilya. Isang araw lang naman akong mawala sa piling ng asawa ko at dalawang estudyante­ng anak. Gusto ko nang magbago pero hindi ko maiwanan ang aking other woman dahil nakaupo na siya sa wheelchair magmula ng na-stroke mahigit nang isang taon ngayon. Kung romantic relations ang pag-uusapan, wala na talagang namamagita­n sa amin dahil sa kanyang kondisyon. Kaso, may responsibi­lidad ako sa kanya. Nagbabayad ako ng dalawang caregiver para alagaan siya araw-araw. Ayaw magtapat sa pangangali­wa Maynard Dear Maynard, Mas mabuting ipagtapat mo ang situwasyon sa iyong asawa, tutal wala na namang romantic affair na namamagita­n sa inyo ng iyong kinakasama. Pero totoo ang sinabi mo na may responsibi­lidad ka sa babaeng ‘ yun ngayong ito’y paralitika na. Marahil ay maunawaan ka ng iyong misis dahil sa ngayon naman ay maalaga ka at hindi nagkukulan­g sa iyong pamilya. Basta’t ang bigyan ng diin ay isa nang paralitika ang other woman mo at ang ginagawa mo ay isang makataong gawain na lang para sa kanya. Walang taong hindi nagkakasal­a. Marahil sa iba’t ibang paraan lang, pero ang lahat ay dapat bigyan ng second chance. Dear Dr. Love, Tawagin mo na lang akong Maynard, 45 anyos. Sa aking pamilya, ako ay isang ulirang asawa at ama. ‘Di mo naitatanon­g, sa aming komunidad ay nirerespet­o ako bilang isang taong matuwid na dapat pamarisan ng iba. Puro kasinungal­ingan ang impresyong NI RENE ARANDA SPORTS MANNY ng panabong 40 Luma na NI RICHARD VARGAS PAHALANG PABABA 1 Uri ng gulay 6 Liwanag 10 Abang 11 Garbo 12 Panghalip panao 13 Hangad 14 Iwas 17 Marumi sa paslit 19 Tabla 21 Remedyo 22 Testigo 23 Maraming ginagawa 28 Doktor, daglat 30 Sakit sa balat 31 Katay 35 Bismuth, simbolo 36 Kasalungat ng amo 37 Pulis, pabalbal 39 Inilalagay sa paa 1 Taklob 2 Gaya ng no. 23 3 Los Angeles 4 Overtime 5 Sangkutsa 6 Inam 7 Imbakan, kemikal 8 Propyedad 9 Dalisay 15 Saka 16 Igsi ng palangga 18 Angat 20 Simot 22 Halili 24 Pananong 25 Hulapi 26 Kontra 27 Diyos ng katutubo 29 Itiniraryo 32 Mistula 33 Termino sa golf 34 Dusta 37 Pangatnig 38 Jet, Chinese actor Dr. Love (TUNGHAYAN ANG SAGOT BUKAS) SAGSOATGSO­AT NBAUKKAARS­A) AN 21 Krokodilyo 22 Si Kupido 24 Panimplang butil 27 Malambot na upuan 28 Pinagmulan 30 Also known as 32 Titik sa lapida 34 Uso ( 31 Bulkan sa Pili 33 Taglay ng pikon 35 Pawid 36 Nasaan (ibang anyo) 37 Titulo ng pulis NI ART VILLANUEVA PAHALANG 1 Guro na babae 4 Bayan sa Isabela 8 Sapi 10 Bubungan ng silid 12 Butil ng posporo 14 Biskwit 15 Alias 16 Pantukoy Kastila 17 Sumpong 18 Asam ng bilanggo 19 Supling 20 Pagmamalab­is 22 Musa ng tula 23 Gamit na 24 Petsa 25 Sugat 26 Pera ng Peru 27 Kataga ng pagtataboy 29 Tulad PABABA 1 Krokis 2 Bulong 3 Libo 4 Sundalong Kano 5 Usok 6 Maging likido 7 Naparaming asin 9 Sira ng isda 10 Tawagan ng bilanggo 11 Tula ng bayani 13 Itim na sangkap 18 Umalis ng bahay 19 Baguhan 20 Taba ng alimango TUNGHAYAN ANG SAGOT BUKAS) SAGOT SA NAKARAAN Pr inted and dist r ibuted by NewspaperD­i rect Copyright © 2010, South China Morning Post Publishers Limited • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • C O P Y R I G H T A N D P R O T E C T E D B Y A P P L I C A B L E L A W

© PressReader. All rights reserved.