PM Pang-Masa : 2020-10-30

3 : 3 : 3

3

3 • OKTUBRE 30, 2020 RONNIE M. HALOS Editor 1992. Nanalong senador noong 1995 at nagsilbi ng dalawang termino hanggang 2007. Francis Burton Harrison ayon sa Act No. 2871 ng Philippine Legislatur­e. (23) • • • • • • “HANGA • • • • • • talaga ako sa’yo kung paano mo nagawa ito, Reagan,” sabi pa ni Sir Abe habang hawak ang portrait. “Sa sobrang husay nang pagkakagaw­a mo e hindi malaman kung alin ang original, ha- ha- ha! Husay mo talaga, Reagan.’’ “Pinagbutih­an ko po talaga Sir Abe. Kasi po naniniwala ako na dapat sa lahat nang gagawin e dapat paghusayan na. Sa umpisa pa lang buhusan na ng husay para magustuhan ng sinuman.’’ “Tama ka, Reagan. Lahat nang gagawin ay pagbutihan na. Huwag yung parang ginawa ng paa. Paghusayan para mayroong umulit na magpagawa.” Napatango si Reagan. “Siyanga pala, lagdaan mo na itong portrait. Aba pagdating ng araw, bibilhin ito sa malaking halaga dahil sa pirma mo, Reagan.’’ “Sana nga po ay mangyari Sir Abe,’’ sabi at nilagdaan ang wedding portrait. “Ayan may lagda na. Ang ganda pa ng lagda mo.’’ ‘‘Salamat po.’’ “Teka at babayaran kita. Baka malimutan ko e kawawa ka naman.’’ Napangiti si Reagan. Kumuha ng pera si Sir Abe sa pitaka. One thousand five hundred. Ibinigay kay Reagan. ‘‘Ang laki po nito, Sir Abe !’’ “Tanggapin mo! Talagang galante ako sa mga mahuhusay. Para madali kang makaipon ng pangtuitio­n.’’ Tinanggap ni Reagan. “Marami pa akong ipagagawa sa iyo. Family portrait naman.’’ “Sige po.’’ “Gusto ko kasi mapuno ng portrait ang salas. Yan din ang gusto ni Misis nun kaya lang ay hindi na niya inabutan. Sayang!’’ Nakita ni Reagan na nangilid ang luha sa mga mata ni Sir Abe. Oktubre 30, 1936 Noong Oktubre 30, 1896 itinat a g a n g B o y Scouts of the Philippine­s alinsunod sa Commonweal­th Act 111. Itinakda naman ang Oktubre 30 hanggang Nob. 6 na Boy Scouts week sa ilalim ng Proclamati­on No. 39 na nilagdaan ni Pres. Manuel Roxas. – Naging k a u n a - unahang b a b a e n g s e n a d o r si Martha H u g h e s Cannon. Oktubre NGAYON ay Meron na 30, 2020. 62 araw na lamang natitira sa 2020. • • • • • • O k t u b re 30, 1776, N o o n g namatay s i Go v - e r n o r - G e n e r a l S i m o n De Anda y Salazar sa Hospital de San Felipe sa Cavite sa edad na 76. Naging governorge­neral siya ng Pilipinas noong 1770 hanggang 1774. Ipinaglaba­n niya ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga prayle. Siya ang tanging governor na nag- utos palitan ang mga prayle sa bawat parokya at palitan ng mga paring Pilipino. Oktubre 30, 1905 – Nadebelop ang Aspirin. – Pinatay si Indian Prime Minister Indira Gandhi. – Bumalik sa paglalaro sa NBA si Michael Jordan. • • • • • • Oktubre 30, 1984 Oktubre 30, Noong namatay Gen. Cesar Nazareno, ang kaunaunaha­ng hepe ng Philippine National Police ( PNP). Si Nazareno ay miyembro ng Philippine Military Academy (PMA) Class ’ 61. Naglingkod siya mula 1991-1992. 2006, Oktubre 30, 2001 Oktubre 30, 2003 – Nagr e s i g n si Malaysian P r i m e M i - n i s t e r Mahathir Muhammad pagkaraan ng 22 taong pamumuno. • • • • • • Nang ibigay ni Sir Abe ang family picture na gagawin ni Reagan, mayroon pa itong pabaon --- mga ulam – embutido at Sinantomas. “Para makatikim ang mga magulang mo at kapatid.’’ “Salamat po Sir Abe.’’ Nagpaalam na si Reagan. Masayang- masaya siya habang naglalakad pauwi. • • • • • • • • • • • • Okt. 30, 2014, Noong namatay si dating senador at Health Sec. Juan Flavier. Naging Health secretary siya noong Kasabihan Today: O k t u b re N o o n g idineklara­ng Araw ng Watawat ni G o v e r n o r - G e n e r a l “God continues to work miracles in my life.” 30, 1919, (Itutuloy) SUPALPAL… RESPONDE… Mula page 4 Mula p.4 kamag-anak. Gayunpaman, dapat huwag iwan ang mga nakasindin­g kandila at baka mag-umpisa pa ito ng sunog. Araguuyyyy! H a k h a k h a k ! K a y o d marino talaga ang mga kapulisan mula Okt. 29 hanggang Nob. 4 para siguraduhi­n ang kaligtasan ng publiko, no mga kosa? Tumpak! Maaring bawal pumasok sa sementeryo sa Kaya sa panahon ng pandemya, mabubura ang mga problemang ito dahil ang lahat ng lagusan ng sementeryo, memorial parks at columbariu­m ay babantayan ng kapulisan para walang makapuslit, ani Eleazar. Kaya ang panawagan ni Eleazar sa mga Pinoy ay magsindi na lang ng kandila sa kanikanila­ng bahay at ipagdasal ang mga kaluluwa ng pumanaw nilang mga Eleazar, puwede namang dumalaw ang mga Pinoy sa puntod ng mga namatay nilang kamag-anak sa Nob. 5 hanggang Nob. 15 at wala nang makakapigi­l sa kanila rito. Samantala, pinaalalah­anan naman ni Eleazar ang mga Metro Manilans na gustong umuwi sa probinsya dahil sa long weekend na mag- coordinate muna sa kanilang LGUs para sa travel health naturang mga araw subalit ipinaliwan­ag ni Eleazar na papayagan nila ang paglibing sa mga patay kaya lang dapat sumunod ang mga nakikipagl­ibing na mga kamag- anak sa guidelines ng IATF. Nananawaga­n si Eleazar sa mga Pinoy na ‘wag n a n g m a k i p a g - d e b a t e sa mga pulis o magpumilit pumasok sa mga sementeryo dahil walang palakasan dito. Ayon kay Hindi ito dapat na tantanan, kailangan siyang papanaguti­n sa kanyang gawa at asal. Aantabayan natin ang mga gagawing imbestigas­yon sa ambassador na ito. MISIS, SA MAUSOLEUM NA TUMIRA PARA RAW LAGI NIYANG KASAMA ANG NAMATAY NA MISTER protocols nang sa gayun ay maiwasan nila ang mga hassle sa mga quarantine checkpoint­s. Abangan! SOBRANG napamahal kay Adriana Villareal ng Buenos Aires Argentina ang kanyang mister na si Sergio Yede. kaya nang mamatay ito at ilibing, sa mausoleum nito siya tumira. Gusto niya ay laging kasama ang namatay na asawa. Sampung taon nang nakatira sa mausoleum si Adriana at nagtitiis kahit maliit ang espasyo. Ang mausoleum ay nasa San Lazaro cemetery. Napabalita sa mga pahayagan ang pagtira ni Adriana sa mausoleum. Inamin ni Adriana na gusto niyang makasama sa tuwina ang asawang si Sergio. Nagpakamat­ay umano si Sergio noong 2010. Nag-imbestiga ang mga pulis. Tinungo nila ang San Lazaro cemetery para malaman ang katotohana­n. At nagulat sila nang makita sa mausoleum si Adriana na naka-pajama pa at halatang bagong gising. Sinabi ng pulis kay Adriana na nag-iimbestiga siya sapagkat mayroon daw report na may nakatira sa sementeryo at malakas magpatugto­g ng radyo. Inamin ni Adriana na siya nga iyon. Nang inspeksiyu­nin ng police officer ang mausoleum, nakita niya na ni-renovate ito. Mayroong kama, computer na may internet connection at maliit na kalan. Ayon kay Adriana, ang perang naipon ng kanyang asawang si Sergio na sana’y ipagpapaga­wa nila ng bahay ang ginamit niya para sa renovation ng mausoleum. Ang San Lazaro cemetery sa Buenos Aires, Argentina. Pr inted and dist r ibuted by NewspaperD­i rect Copyright © 2010, South China Morning Post Publishers Limited • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • C O P Y R I G H T A N D P R O T E C T E D B Y A P P L I C A B L E L A W

© PressReader. All rights reserved.