PM Pang-Masa : 2020-10-30

7 : 7 : 7

7

7 LANIE B. MATE • Editor OKTUBRE 30, 2020 nakatatand­a 19 Mapait na puno 21 Pag-ibig (Sp.) 22 Plano 23 Luhog 26 Hikayat 30 Sambit mangha 31 Aliwalas 33 Propiyedad 34 Change (tag) 36 Parehas 38 Pakuluan 39 Animo 40 Husay pagsalita 41 Paboritong lasa PABABA 1 Kipot 2 Isanib 3 Akma 4 Bating Spanish 5 Dagit 6 Wika 7 Tigang 8 Gamit karpintero 9 Diyus-diyusan 10 Bakod 17 Tanim sa linang 20 Sinisa 21 Also known as 23 Dating 24 Maraming gawain 25 Paos 27 Gaya: 8 pababa 28 Tao sa Iraq 29 Tuberkulos­is 31 Direktiba 32 Sunod sa tatlo 35 Tigang 37 Ina ni Birhen Maria TANONG TANOD RENE ARANDA Sagot sa nakaraan BUGOY MANG NILO Hanapin ang 10 naiiba PAHALANG 1 Galaw 6 Punyagi 11 Ilahok 12 City sa Guam 13 Patse 14 Alam 15 Darak 16 Agrabyado 18 Kapatid na babaing 18 Kaibigan (Ing) 19 Mangagawa sa konstruksy­on 21 Sidhi, init 23 Loterya 25 Sikip ng daan 27 Nagwawagi (ing) 28 Tabing 29 Habi 30 La Union 31 US State; daglat 32 Lamang-dagat 33 TV Host Agoncillo 35”Moonlight ______” likha ni Beethoven 36 Etiketa 37 Kaaway ng dilim PABABA 1 Binugahan ng hangin 2 Produkto mula sa tubo 3 Tomboy 4 Puno 5 Korean Airlines (pantitik) 6 Samahang pandaigdig (ing, pan) 7 Bank of ____ 8 Dumi sa mukha ____ 9 Taksi 11 L sa DOLE 13 Panggatong 16 Pakay 17 Inilagan 20 Tiwasay 22 Paggunita 24 Mamita sa Showbiz 26 Ikli ng Leopoldo 28 Lait 29 Magiting na Artista 30 London Regional Transport 32 Biktima ng digma (ing, pan) 34 Chemical symbol ng silver 35 Pantukoy ng ngalan ng tao PAHALANG 1 Isang aklat ng Old Testament 7 Tunog ng sampal 10 Resulta ng pagmumuni 11 Kabisera ng Peru 12 taling 13 G sa Abakada 14 ___ Montessori 15 Isang panghalip 16 Sobra Sagot sa nakaraan 47 Ginapas 48 Amanos PABABA 2 Wari 3 Pulang bahay 4 Kostumbre 5 Negatibong tugon, ingles 6 Internet protocol 7 Sininsero 8 Gaya ng 2 pababa 9 Tunog ng sampal 10 Ibinitin 12 Ugali ng usa 14 Doktor ng buntis 17 Igiit 18 Insektong chopper 19 Pinatangi 20 Bagang o pangil 22 Barnis 24 Parke 32 Bisiro 35 Katagang pananong 36 Habi 37 Yupi 39 Minimum, igsi 40 Mr. Muhlach 43 Malamang 45 Young innovation­s Pidro: Juan: “Bakit?” “Para magamit ng turkey ang drumstick niya!” Winter Sports ni Titser Pidro: “Anong paboriting winter sports ng titser sa Math?” “Ano?” “Figure skating!” Kalansay Juan: Pidro: Juan: “Paano malalaman ng kalansay kung uulan?” “Paano?” “Kasi nabasa na ng skeleton ang weather forecast!” Juan: Pidro: Karate ni Santa Pidro: Juan: Pidro: “Bakit magaling sa karate si Santa?” “Bakit?” “Kasi may suot na black belt si Santa!” Christmas Gift Juan: “Saan bumibili ng regalo ang mga warewolves ng mga Christmas gift?” “Saan?” “Sa beast buy!” Pidro: Juan: Banda ng Turkey Juan: “Bakit gustong sumali ng turkey sa banda?” PAHALANG 1 Datu 6 Takpan ng tuwalya 11 Panali sa buhok 12 Ipunit 13 Tigmak 14 Off line 15 Unlaping pakiusap 16 Alpabetong arabiko 19 3.1416 21 Pamantasan sa Sta. Mesa 22 Lakers sa NBA 23 Ihalili 25 Kata 26 Type ng dugo 27 Isang kataga 28 Illinois; pantitik 29 Hayop sa kisame 30 Hulapi 31 Peluka 33 Pati 34 Alinlangan 38 Sarap sa ilokano 41 Slang na tugon 42 Sobra sa puno 44 Saya 46 Bawi ng bangko Sagot sa nakaraan Sagot sa nakaraan Sagot sa nakaraan Pr inted and dist r ibuted by NewspaperD­i rect Copyright © 2010, South China Morning Post Publishers Limited • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • C O P Y R I G H T A N D P R O T E C T E D B Y A P P L I C A B L E L A W

© PressReader. All rights reserved.