Bukas kotse gang umatake sa mall

Sun.Star Pampanga - - STORY! -

Ta­laga yatang ta­la­mak na ang mga in­si­d­ente ng Bukas Kotse at Basag Kotse sa Cen­tral Lu­zon.

Ni­tong nakarang Linggo, isa na­man ang nag­ing bik­tima ng Bukas Kotse gang.

Nang­yari ito sa SM City Clark park­ing lot sa Mal­a­ba­nias, Angeles City na kung saan tatlo katao ang nabik­tima ng Bukas Kotse gang.

Sang-ayon sa re­port ng Angeles City po­lice, kini­lala ang mga bik­tima na sina Van­der Jeau En­guillo, 21, ng Batis, San Juan, Manila; Ma. Christina Fhe Llena, 18, at John Rober Sa­gaoinit, kapwa taga Manaoag, Pan­gasi­nan. Nag­tungo sila sa SM Clark at ip­inarada nila ang kani­lang KIA Besta van (XBF-205) sa nasabing park­ing lot ng mall.

Ku­main ang mga bik­tima ng lunch sa loob ng SM Clark at nang bu­ma­lik ang dray­ber sa kani­lang be­hikulo lak­ing gu­lat nito ang kanan pinto ay bukas na.

Sang-ayon sa re­port, natan­gay ng mga sus­pek ang mga bag ng mga bik­tima na naglala­man ng ma­ha­ha­la­gang gamit ka­gaya ng mga cell­phone, mga pass­port, 5,000 Hongkong Dol­lars at 100 US dol­lar.

Sa isi­na­gawang imbesti­gasyon ng otori­dad nakuhang nabuk­san ng mga sus­pek ang bin­tana ng sasakyan.

Matatan­daan na isin­u­lat din ng in­y­ong lingkod ang sunod-sunod in­si­d­ente ng Bukas at Basag Kotse sa City of San Fer­nando at Angeles City.

Dalawang pulis na ang nag­ing bik­tima ng Bukas/ Basag Kotse gang at isa na­man ay isang negosyante.

Lu­malala na yata ang in­si­d­ente ng Bukas/ Basag Kotse sa Pam­panga at Angeles City? Nag­tatanong lang po...

At take note, sa park­ing lot ng mall ang nang­yaring in­si­d­ente ng Bukas Kot se.

Hindi na rin pala safe sa mga park­ing lot ng mall?

Ano na kaya ang aksyon gagawin ng mga may-ari ng mall? Nag­tatanong lang po...

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.