MAN­AGE­MENT

Sun.Star Pampanga - - BUSINESS! -

Ang la­hat mga nkasan­lang ari-arian na hindi natu­bos at lumam­pas sa tak­dang pana­hon ay is­usub­asta pub­liko sa mula alas 9:00 ng umaga hang­gang alas 12:00 ng tang­hali sa Old Pub­lic Mar­ket, Sto. Rosario, City of San Fer­nando, Pam­panga

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.