Aldo ra kanu reng Pusu ngara! (It’s Hearts’Day, so they say!)

Sun.Star Pampanga - - OPINION -

Pusu

O kaka nung bisa ka sa, pusu ku pusu mu ne sa, nung bisa ka pang aliwa king pulkeru ka magsarya. Pusung babi, pusung baka, pusung damu­lag a matwa. Nung e mo pa buri deta, ma­masyal ka ke­tang mula!

Nung Aku ing Kukut­nan

Nung aku ing kukut­nan, buri ku ne ing bu­lu­tun­gan. Nung wari sa king imalan kalibo yang pe­mal­tan­gan. Ba­likan mu ing taguri, bu­lu­tun­gan e ke buri, Mandilu ya mu sag­uli, parum­inggu e ya langi.

Ing Malsinta

O ba’t mo ke­tang Sabadu migpasyal ku keta kekayu, Inyang abt­sawan mu ku, pepata­gal mu kung asu. Anya pepata­gal da ka, kare­tang asung de pam­ilya, bang kanita mak­i­lala ing tune mung pa­malsinta. ~ Atlung Se­nayang Dalit Pa­malsin­tang Ka­pam­pan­gan

Mi­tud ngeni king “Aldo ring Pusu” kanu ing Kapisik inya sa’t mi­ta­m­puk tamung atlung dalit Ka­pam­pan­gan dikil keng pa­malsinta. Matwa la pa reti kekatamu ker­ak­lan ul­ing deng sin­u­lat e no makalto lagyu. Kabud na la mu pakalim­bag at e no masasam­bitla ring linalang kareti agyang asno kanayun paki­ran­daman at paki­ram­daman.

Ding dalit e la mu daran­daman nung e daram­daman la na­man. Ding dalit tamung Ka­pam­pan­gan dakal ing makat­ula at bal­amu mo deng mag­dalit ala lang ka­matayan. Buri nang sabyan nita asno ke­lang male anting bingut a pane mung ka­pamyalun­gan ing balu da.

Ba­sultu ya man o kundi­man; sap­atya ya man o tu­mayla— ing dalit Ka­pam­pan­gan ma­pa­mat­ula ya inya nung menasakit ka man pauli ning panga­bat­ing ning palsin­tan mu king nanu mang sangkan— man­ga­pakayli kang pasagak­gak nung dan­daman mu la.

Mala­gad mung tutu ing atin kang abal­i­tan a at­ing Ka­pam­pan­gan a migpaka­mate pauli ning pa­malsinta. E da gawi reng Ka­pam­pan­gan ing an­tita. Nung lik­wan me ing Ka­pam­pan­gan, mag­sul­muk ya man ngamu na— agyang panangisan na kang pi­lang aldo o sabyan mu na

bu­lan— kal­abas na nita man­tun yang aliwa bang pal­i­tan na ka. Mat­ibe la dun­gus deng ka­balen, e mu no sis­i­buk­nan pa.

Aba, mekad timba-tim­bang alak ing inu­man na! Oneng masikan ya mang minum masikan ya na­mang ma­mu­lu­tan inya e mu na panayang maglupa n’ya mung bu­tul at balat o bungu ul­ing matatag ya salu i abe! E mu na panayang abal­i­tan meng migpaka­mate. Akit me mang magsal­i­bat­bat neng bayu-bayu yang mikawani king sinta na— aru kal­abas ita— bayu ne na­man ing katayid na.

Deng mang kababay­nan a ka­balen an­tita la na­man. Ala lang bi­nang pamiyaliwa. Man­galagu la inya e la kag­isanan mak­aburi karela nung sakaling kawanyan mu la man. Pusu lang la­sung deng babaing Ka­pam­pan­gan dapot nung apamwa mu la— pusu no mang batung mabye!

’Nu ko, e mu pibiru-birung mu­lan­gan mu la’t kawanyan ul­ing e da buri ing masakit a biru den. Mekad men­gakud­kud ka lupa karela nung pemi­ray­tan mu la. Man­galagu la man kuku, magi lang anting kukung bal­awe kabud mi­lan­gan mu la. Inya sa’t ar­wan mu ne ing apakyak mung palsin­tan mung ka­balen.

Isali mu neng pastilyas king Ma­galang (de­tang kareng Carreon) o Arayat (deng kareng Kabigt­ing) o kareng pul­bu­run gawa Sasmwan o metung a kumpul a bu­lak­lak asasali kang Est­ing bang ayaru mu neng tamb­ing. E mu na rugu palam­batan pa ing tabug na ul­ing mekad ing tabug mag­ing mal­abug.

Pamu pala, nung ikang babai ing meka­pamwa, ku­nan mu namu keng pa-agud-agud, pakaul-kaul at pau­mauma. Ami­nan ing ka­malyan mu. Mekad pi­lan mung penan­dit ayaru mu ne! Ar­wan mu ne, abe!

***

Dake Tal­a­bal­dugan:

1. kubu – (palagyu) dampa, dalung­dung, barung-barung, malat­ing bale gawa keng kwayan at pin­aud. English – cube shaped coun­try­side hut. Alim­bawa king pa­mangamit: “Agyang kubu ya mu ing tuk­nan­gan da reng tau keng tal­dawa masaya at payapa la king bye ra.”

2. kubúng – (palagyu) bum­bung, taluk­bung, pan­dung. English – shawl, cov­er­ing blan­ket, head cov­er­ing. Alim­bawa king pa­mangamit: “maka­pam­pan ya lupa i Digna king keyang kubung bang e ya maka­panawa ul­ing masikan ing asug na.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.