Beauty queen nan­gan­ganib

Tempo - - Front Page - (Du­goy Fer­nan­dez)

“Nung nag-sep­a­rate kasi si Stephany at ng for­mer boyfriend n’ya, ni-re­mind sya ng mother n’ya na basta-basta magka-boyfriend agad. Kaya up to now, dat­ing lang sila pero hindi pa seryoso ang re­la­tion­ship nila,” Acosta said.

Acosta also de­nied ru­mors that Gab is closely guard­ing Stephany in her events. “Hindi na­man. Madalas si­nusundo lang ni Gab si Stephany.”

In July, Stephany said: “With Gab (Va­len­ciano), we are just get­ting to know each other. We’re like best friends.”

Gab has just sep­a­rated from his wife model-blog­ger Tri­cia Cen­ten­era al­legedly due to cheat­ing.

They ex­changed wed­ding vows three times over two years – US, Ta­gay­tay, and Bo­ra­cay.

Tri­cia al­leged that Gab had a brief af­fair with an uniden­ti­fied woman dur­ing their mar­ried life. She said that Gab has al­ready apol­o­gized to her.

SINO itong pageant win­ner na nan­gan­ganib na matang­galan ng ko­rona dahil sa walang sawang kaka-gimik sa gabi mula nang manalo ito?

Ilang linggo pa lang ang nakakali­pas ng manalo ito ng isang pageant crown. Sa mata ng mga re­porters na nagko-cover ng pageants, de­serv­ing ta­laga syang manalo dahil per­fect looks at ma­g­a­n­dang at­ti­tude.

Makali­pas ang ilang linggo, mukhang nag­babagong anyo na raw ang pageant win­ner na ito.

Madalas ay lumal­abas sa gabi ng walang paalam sa kanyang man­ager. Kung umuwi raw ito ay madal­ing araw na.

Sin­abi­han na siya ng man­ager niya na mag-be­have pero mukhang tu­loy-tu­loy pa rin si pageant win­ner.

Ayon sa man­ager, pag hindi raw to tu­migil ng kak­ag­imik sa gabi, mala­mang ay tang­galan na ito ng ko­rona. Kung ipa­palit si first run­ner-up sa kanya, marami rin ang matu­tuwa dahil de­serv­ing din si first run­ner-up na mag­ing win­ner.

Sayang na­man kung matang­galan ng ko­rona si pageant win­ner. Sa kanyang looks ay malaki ta­laga ang kanyang chance to make it big in show busi­ness! (Robert R. Requintina) NEWLY CROWNED Reina His­panoamer­i­cana 2017 Tere­sita Ssen ‘Win­Wyn’ Mar­quez has re­turned to the coun­try through the Ni­noy Aquino In­ter­na­tional Air­port Ter­mi­nal 2. Friends and fam­ily wel­comed her upon her ar­rival.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.