BCJ man bi­na­ril sa ba­hay

Tempo - - News - (Jaimie Rose R. Abe­ria)

Patay ang isang 41-year-old mem­ber ng Batang City Jail mat­a­pos pag­babar­ilin ng isang lalak­ing nakatakip ang mukha sa loob ng kaniyang ba­hay sa Tondo, Manila, noong Linggo ng gabi.

Kini­lala ng po­lice ang bik­tima na si Her­man Dayto, con­struc­tion worker at res­i­dente ng Tem­po­rary Hous­ing sa Tondo.

Ayon sa re­port ng Manila Po­lice District-Crimes Against Per­son In­ves­ti­ga­tion Sec­tion, in­aayos ni Dayto ang elec­tric fan sa loob ng kaniyang tahanan nang biglang puma­sok ang isang hindi ki­lalang gun­man dakong 11:55 p.m.

Bi­na­ril ng sus­pect sa ulo at katawan ang bik­tima bago tu­makas.

Dalawang basyo ng bala mula sa .45-cal­iber gun ang na-re­cover sa crime scene.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.