2 Ka­puso stars, ayaw pang mag-asawa

Tempo - - Entertainment -

FIRST movie to­gether nina Rhian Ramos at Zan­joe Marudo ang “Fall­back ” na anila, noong mga first shoot­ing days nila’y tipong nagkakahiyaan pa sila. May awk­ward­ness dahil bukod sa first time nila magka­tra­baho, magkal­a­ban pa ang net­work na pinag­ta­tra­bahuhan nila.

Kalau­nan, nagka­pala­gayan na sila ng loob at nag­ing ma­g­aan na ang pag­ta­tra­baho nila sa isa’t isa. Marami ang makaka-re­late sa ro­man­tic-com­edy movie na ito, di­rected by Ja­son Paul Laxa­m­ana na siyang nag-di­rek ng mga ki­naali­wang pe­liku­lang “The Third Party” at “100 Tula Para Kay Stella.”

Tam­pok din sa “Fall­back” sina Danile Mat­sunaga, Ricky Davao, Marlo Mor­tel, Cai Cortez at Tetchie Ag­bayani. Pro­duced by Cineko Films, show­ing ito this Wed­nes­day sa mga sine­han na­tion­wide.

‘Buti na­man at hindi na-link sina Zan­joe at Rhian ha­bang gi­na­gawa nila ang “Fall­back.” Hindi magig­ing ka­pani-pani­wala dahil may long-time Filipino-Chi­nese boyfriend si Rhian named Ja­son Choachuy.

Sa isang in­ter­byu sa Ka­puso ac­tress , sin­abi niyang wala pa silang balak mag­pakasal ng kanyang BF.Ine-en­joy lang muna nila ang kani­lang re­lasyon. She is 27 years old at gusto niyang mag-asawa ka­pag 35 na siya. Ang BF niya’y 30 some­thing na.

Up­com­ing con­cert

Wala pa ring balak mag-asawa

RHIAN Ramos

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.