Mo­tor­bike rider patay sa truck

Tempo - - News - San Juan) (Alexan­dria

Isang mo­tor­cy­cle rider ang na­sawi nang ma­bangga siya ng isang cargo truck sa Pay­atas Road sa Que­zon City noong Lunes ng umaga.

Kini­lala ni Su­per­in­ten­dent Cipri­ano Galanida, chief ng Que­zon City Po­lice District Traf­fic En­force­ment Unit, ang bik­tima na si Nor­fel Con­stantino, 31, at ang truck driver na si Alvin Lumapis, 39.

Ayon kay Galanida, bin­abag­tas ng truck ni Lumapis na may plate num­ber EBB-884 ang ka­habaan ng Pay­atas Road patun­gong Mon­tal­ban, Rizal, dakong 10:30 a.m. nang biglang lu­mitaw sa kaniyang hara­pan si Con­stantino. Ti­nangka ni Lumapis na mag­preno ngu­nit bu­mangga na siya agad sa mo­tor­siklo ni Con­stantino.

Tu­mil­am­pon si Con­stantino sa ilalim ng cargo truck.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.