City to or­ga­nize, as­sign ven­dors for Sin­u­log 2018

The Freeman - - NEWS - — Odessa O. Leyson/BRP

The Cebu City gov­ern­ment plans to or­ga­nize the ven­dors of the city for an or­derly ob­ser­vance of the Sin­u­log Fes­ti­val this coming Jan­uary.

Coun­cilor David Tu­mu­lak, head of the Sin­u­log Foun­da­tion Inc. ex­ec­u­tive com­mit­tee, said they al­ready held a meet­ing with the ven­dors to dis­cuss the sys­tem. The ven­dors will be wear­ing IDs col­or­coded to the area where they will be des­ig­nated to sell.

“Sila sad mismo sa ilang ID asa sila na-as­sign naay con­tact num­ber gi­as­sign nga dali makatawag kay mao ra nay ilang ika­hatag sa city nga ta­bang, in times of emer­gency, naay man­gun­guot, naay bad­lun­gon, mga rugby boys, mga hubog sila nga mga sec­tors dali rang makare­port dayon, ang po­lice nga duol ra sad makare­sponde,” Tu­mu­lak told re­porters yes­ter­day.

He said ob­ser­va­tions made dur­ing pre­vi­ous Sin­u­log cel­e­bra­tions pushed him to come up with this sys­tem aimed at pre­vent­ing hu­man con­ges­tion and bot­tle­necks this coming Jan­uary.

“Gi­pang-des­ig­nate sa mga lain-lain nga mga lo­ca­tions para makatag ang atong mga ven­dors at the same time ang ato sad mga devo­tees sayon kaayo nila ang pag­su­lod ug pag­gawas sa Basil­ica apil na ni­ini ka­tong manin­da­hay og kandila, buwak, bal­loons, tubig, pagkaon kay kin­ing mga pagkaon ato man sad ni silang ipa-sem­i­nar sad sa city health depart­ment para pud makahibawo pud sila sa food han­dling, apil sad ini kin­ing fire preven­tion sa mga ma­ma­li­gyaay og kandila,” Tu­mu­lak said.

All stocks of the city ven­dors are to be stored in the barangay San Roque gym­na­sium while ven­dors from the prov­ince have to put theirs in the devo­tee city.

Gretchen Salve, vice pres­i­dent of the Mag­el­lan’s Cross Can­dle Ven­dors as­so­ci­a­tion, said that they are in fa­vor of the new sys­tem of the city gov­ern­ment.

“Nin­dot kaayo ang iya­hang pa­maagi karong umaabot Sin­u­log kay we have a color-cod­ing, ID sys­tem, panan­gli­tan maninda ka og tubig og un­say color sa imong ID, adto ka didto ma-as­sign dapita. Magtin­a­ban­gay mi nga hap­say ang pal­i­bot,” she said.

Tu­mu­lak is ex­pected to meet other side­walks ven­dors in the coming days.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.