Pag­sugo sa in­uduro

The Freeman - - OPINION -

Sala­mat sa pas­pas nga lumba sa hi­gante nga mga kom­paniya sa pag­dom­i­nar sa sunod nga ang-ang sa mga teknolo­hiya nga mopalambo sa katakos sa com­put­ers aron nga makaam­bas sa ki­naad­man sa tawo, sa di pa mat­a­pos karong tu­iga makahimo ka na sa mo­sunod:

•Pag­sugo sa in­uduro sa pag-init sa lingko­ranan taliwa sa katug­naw sa kabun­tagon ug pag-abli sa tabon sa dayon nga gamit ug pagtabon ini hu­man og gamit; ug

•Pag­sugo sa wash­ing ma­chine sa pagbu­tang og tubig, pagsabon, pag­waswas ug pag­pauga sa imong mga sapot sa wa'y paghikap sa mak­ina.

Nakauna sa teknolo­hiya sa pag­pakig­sulti sa per­sonal com­put­ers ug smart phones ang Google (pinaagi sa pag­sulti og "Google As­sis­tant"), Ap­ple (pinaagi ni "Siri") ug Mi­crosoft (pin a ag is a" Cort ana "). A pan angnakaun asap ag hi moo gbuw ag nga kahi­manan nga ika­sulti (ma­pangutana ug mo­tubag) mao angA­ma­zon pinaagi ni "Alexa."

Naab­tan ang mga karibal sa Ama­zon og duha ka tuig una nakahu­nahuna sa pag­sunod ni "Alexa."Ang Google nag­dal­i­dali sa paghimo sa "Google Home" sa ni­agi nga tuig ug ang Ap­ple g it ak dan ga mop ag aw as­sam as ma halonn ga" Ap­ple Home Pod" karong tu­iga.

Ang CES (In­ter­na­tional Con­sumer Elec­tron­ics Show) sa Las Ve­gas sa ni­ag­ing se­m­ana, gidom­i­na­han sa duha ka hi­gante:

•Ang Google ni­habol sa tibuok CES sa maka­paku­gang nila nga pakig-alyansa sa uban nga mga kom­paniya pagbu­tang sa "Google As­sis­tant" sa 1,500 ka kahi­manan apil na sa re­frig­er­a­tors ug mga sakyanan; apan

•Ang Ama­zon wa sab pa­piri kay tun­god sa duha ka tuig nga ben­taha ni­pasi­garbo nga naka­pahimu­tang na sa "Alexa" sa 4,000 ka kahi­manan.

Kon mo­sul­bong ang halin sa tanan nga kahi­manan nga ni­gakos sa bag-o nga mga plat­a­porma ni "Alexa" ug sa "Google As­sis­tant," angA­ma­zon ug Google na ang mag­bahin sa gi­tuo­han nga 30 bi­ly­ones dol­yares nga merkado sa In­ter­net of Things.

Ap anna pam atu d-ans aA pp l eng am aka do min ar samerka do bisan kon nauwahi na sila sa pag­sud: Sama sa iPhone nga igo ra nga nag­sunod sa mas una nga smart phones ni­ad­tong 2007 ug sa iPod nga di­hang gi­pa­gawas ni­ad­tong 2001 nilupig sa mas nag-una nga por­ta­ble me­dia play­ers, apil sa Walk­man nga gi­pa­gawas sa Sony ni­ad­tong 1979.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.