HEALTH: Buto, Osteoporosis at Fracture

The Mindanao Examiner Regional Newspaper - - News - Payo ni Dr. Willie T. Ong

ALAM NINYO ba na…

1. Ang sanggol ay may 300 buto sa katawan. Paglaki niya ay magiging 206 na lang ang mga buto. Ito ay dahil karamihan ng ating buto ay magdidikit na.

2. Mayroon tayong 14 na buto sa mukha, 8 buto sa wrist, at 23 buto sa paa.

3. Pagdating ng edad 20, halos kumpleto na ang bone mass o tigas ng ating buto. Dahil dito ay dapat tayong uminon ng gatas at kumain ng pagkaing mayaman sa calcium habang bata pa.

4. Isa sa 3 kababaihan ay may osteoporosis. Ngunit 1 lang sa 5 kalalakihan ang may osteoporosis.

5. Kapag kulang ang calcium sa kinakain natin, kumukuha ang katawan ng calcium mula sa buto. Kaya hihina ang ating buto at magdudulot ng osteoporosis.

6. Ang isang sanggol ay kumukuha ng calcium mula sa gatas ng ina. Kaya dapat kumain ng maraming calcium ang mga nanay. Pag-alaga ng buto: 1. Bawat taon, may 1.6 milyong hip fractures sa buong mundo.

2. Para alagaan ang ating tuhod, umiwas sa mga tinatawag na highimpact exercises, tulad ng basketball, badminton, jogging at football. Mas hindi stressful sa tuhod ang swimming, walking at Taichi.

3. Kapag napilay, tandaan ang kodigong RICE. R – Rest, I – Ice, C – Compression, E – Elevation. Rest – Huwag igagalaw at lagyan ng splint or sling. Ice Compression - Lagyan ng yelo sa loob ng 20 minuto. Elevate – Itaas ang nasaktang parte ng katawan.

4. Mahirap maibalik sa dating lakas ang isang nasirang tuhod. Ingatan ito. Believe it or not: 1. Ang pinakamatangkad na tao ay si Robert Pershing Wadlow, isang Americano na may 8 feet at 11 inches ang tangkad.

2. Ang pinakamahabang buto sa katawan natin ay ang buto sa hita. Ang buto ng hita ay nagbibigay ng 28% ng ating taas.

3. Ang pinakamabigat na tao sa buong mundo ay si Jon Minnoch na umabot sa timbang na 1,399 pounds.

4. Ang pinakamalakas na masel sa katawan ay ang masel ng panga, ang masseter, na ginagamit sa pagnguya. Kaya mga kaibigan, mag-ingat na huwag ilagay ang daliri sa bibig ni baby. Baka makagat kayo ng masseter, ang pinakamalakas na masel.

Dr. Willie T. Ong

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.