Zoren Le­gaspi still gets mis­taken for a stu­dent

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle -

Baga­mat dalaga at bi­nata na ang kam­bal na anak ni Zoren Le­gaspi na sina Mavy at Cassy, ka­pansin‐pans­ing na­pa­pa­natili pa rin ng ak­tor ang kanyang mati­nee‐idol looks, pati na rin ang ma­g­a­nda niyang pan­gan­gatawan.

Katu­nayan, hanga kay Zoren mag­ing ang "Ka­pag Na­hati Ang Puso" co‐star niyang si Ben­jamin Alves.

Nakatu­tuwa na­man ang kuwento ni Zoren tungkol sa mga in­si­d­ente na na­pagka­malan siyang bagets.

La­had ng 46‐year‐old ac­tor, "Paano nga ba? Well… na‐ con­firm ko iyan, na‐con­firm ko iyang sinasabi mo nung nasa Amer­ica kami ta­laga.

"Dahil ayaw akong bi­gyan nung... may bini­bili ako, hindi beer yung bini­bili ko, e, pero bawal siya sa mi­nor."

Sila raw ng anak niyang si Cassy ay hini­hin­gan ng ID bago pag­bil­han.

"Sabi ko, baka to­too ta­laga yung sinasabi ni­lang mukha akong bata?

"Kasi sa Amer­ica, 'yun din ta­laga ang tin­gin sa akin, me­dyo bata ta­laga.

"Kahit nung nag‐ap­ply ako ng... kasi may gym dun, so I wanted to work­out ha­bang nan­dun.

"So nag‐ap­ply ako. Meron daw silang dis­count sa, if I have a stu­dent ID. Sabi ko, ‘Ha?’"

Ano nga ba ang sikreto ni Zoren sa kanyang age­less looks?

"Well, it’s not... hindi na­man ako... I don’t put so much ef­fort for me to look young.

"Maybe sig­uro ano lang ta­laga ako, wala akong mga vices ta­laga.

"And then, pag may pagkakataon, I try to sleep a lot, ganyan, 'ta­pos I eat the right food, 'ta­pos work­out.

"Pero ang pinakaim­por­tante kasi diyan, 'yung prob­lema. Da­pat wala kang prob­lema.

"Wala kang stress, wala kang prob­lema.

"Wala kang prob­lema sa fam­ily, ganyan, ga­nun, kaya sig­uro 'yun 'yung pi­naka… isa sa mga sikreto."

BACK TO AC­TION FILMS?

Pi­nagkuwento namin si Zoren ng ex­er­cise reg­i­men niya.

"Well, I’m more into cy­cling, kaya malakas siyang mag­pa­payat.

"'Ta­pos 'yung gym kasi, nagdyi‐gym ako and also box­ing.

"Mar­tial arts, para kas­ing gusto ko pa rin. Alam mo 'yung, may itch kang parang gusto mong gu­mawa ng ac­tion movie pa rin?”

Su­mikat si Zoren bi­lang ac­tion star noong bi­nata pa siya.

Ka­bi­lang sa mga pe­liku­lang na­gawa niya ay Baril sa "Baril" (1997), "Elias Marengo: Bay­olente"(1999),at"Markado" (1999).

Ani Zoren, "Well, gusto ko, marami nga akong gusto pang gawin, e, marami pa.

"Isa 'yun. But you know, ang nakakatakot kasi dun, ang pagggawa ng ac­tion movie, it’s not that easy.

"Ma­gas­tos, mahi­rap, phys­i­cally chal­leng­ing, 'yun ang mga prob­lema.

"‘Yun ang ini­isip ko." Sa "Ka­pag Na­hati Ang Puso," ang pinakamahi­rap daw na ek­se­nang ip­ina­gawa sa kanya ay noong ki­nailan­gan niyang mag­ing shirt­less.

Aniya, "Kasi ang ta­gal ko nang hindi nagshi‐shirt off sa TV or sa pe­likula.

"'Yung mud wrestling na iyan, iyan me­dyo kin­aba­han ta­laga ako diyan.

"Pero dahil doon ano, nagme‐main­tain na ngayon ako ng cer­tain weight para just in case sa fu­ture paghubadin uli nila ako, me­dyo ready na ta­laga ako."

LIFE STORY

Nakakatuwa rin ang kuwento ni Zoren nang tanun­gin kung pa­payag siyang gawin sa Mag­pakailan­man ang kuwento ng buhay niya.

Inalok na raw siya dati tungkol dito.

"Hindi ako pumayag, e.

"Kasi baka mahi­ra­pan sila dun sa se­quences na tu­mu­tu­lay ako ng madal­ing‐araw sa bakod!

"Nag‐o‐ober da bakod ako. Ha­haha!"

Gi­nawa raw niya iyon noong mga pana­hong magkas­in­ta­han pa lamang sila ng mi­sis niyang si Carmina Vil­lar­roel—umakyat at tu­mu­lay sa pader sa ba­hay nina Carmina sa White Plains.

"Oo, ha­haha! Mga ganyan," ang pat­u­loy na tu­matawang kuwento ni Zoren.

"Baka mahi­ra­pan sila, e, na ipakita sa Mag­pakailan­man."

Zoren Le­gaspi still main­tains his mati­nee-idol looks even when his chil­dren are now teenagers. The ac­tor talks about in­stances when peo­ple still ask for his ID to prove he's of le­gal age.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.