Zjazd rodzin jeńców Oflagu II D Gross Born

Angora - - Z Paryża Przez Zawiercie Do Tokio... -

Oflag II D Gross Born (Borne Sulinowo) należał do największych obozów dla polskich oficerów, zorganizowanych przez Wehrmacht w latach drugiej wojny światowej na terenie III Rzeszy. Przez cały okres funkcjonowania, tj. od czerwca 1940 r. (wcześniej w tym miejscu istniał obóz dla polskich żołnierzy szeregowych i podoficerów) do stycznia 1945 r. przeszło przez niego 12 – 13 tys. jeńców wojennych. Najpierw Francuzów (ok. 6,5 tys.), a od połowy maja 1942 r. Polaków (ok. 6 tys.) – żołnierzy Września 1939 r. i AK, oficerów zawodowych i rezerwy. Większość z nich przetrwała pobyt w niewoli oraz trudy ewakuacji w 1945 r. na Zachód (m.in. do Stalagu X B Sandbostel i Oflagu X C Lübeck), a następnie powróciła do kraju i uczestniczyła w jego odbudowie, wykorzystując zdobyte w obozie wykształcenie, a także umiejętności. Niektórzy stali się ofiarami terroru stalinowskiego. Jeszcze inni wybrali życie na emigracji.

Współcześnie pamięć o obozowych przeżyciach polskich jeńców wojennych utrwalają naukowcy, muzealnicy i pasjonaci historii. Przede wszystkim jednak ich losami interesują się bliscy: dzieci i wnukowie. To dla tych osób Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu wraz z Izbą Muzealną w Bornem Sulinowie organizuje w Łambinowicach w dniach 16 – 17 listopada spotkanie, na którym przedstawiony zostanie współczesny stan wiedzy i potrzeby badań na temat tego obozu i losów polskich oficerów w nim przetrzymywanych, a także działania obu instytucji w zakresie dokumentowania, badania i popularyzowania tej historii. Rodziny grossbornczyków będą miały okazję poznać Muzeum i dzieje Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Podczas zjazdu możliwe będzie uzyskanie od pracowników Muzeum pomocy dotyczącej poszukiwania informacji o losach krewnych w niemieckiej niewoli oraz porządkowania i opracowywania rodzinnych archiwów.

Szczegółowy program zjazdu na stronie internetowej: www.cmjw. pl. CMJW zapewnia bezpłatne zakwaterowanie w swoich 3-, 4-osobowych pokojach gościnnych w Łambinowicach (bądź pomoc w rezerwacji hotelu) oraz wyżywienie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Magdaleną Kruk-Kuchcińską: m.kruk@cmjw.pl; tel. 77 4537872. aw.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.