Sztuka polskich jaskiniowców

Warto Wiedzieć Więcej

Angora - - Aktualności -

W Polsce występuje także sztuka naskalna – dowodzą Maciej Grzelczyk z Instytutu Religioznawstwa i Krzysztof Rak z Instytutu Archeologii UJ w Krakowie oraz Michał Jakubczak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Uczeni postanowili zmierzyć się – i to z sukcesem – z obowiązującą dotąd teorią, według której nasz kraj jest ich zupełnie pozbawiony.

Za najstarsze uznawane są piktogramy przedstawiające odciski stóp i sztyletu na odymionej pochodnią ścianie kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach (woj. świętokrzyskie), eksploatowanej w okresie neolitu i epoki brązu (3900 – 1600 lat p.n.e.). Bardziej złożoną pracą jest odkryta we wsi Kontrewers (woj. świętokrzyskie) wyryta w kamieniu scenka przedstawiająca dwie postacie z rogami na głowie i grające na fletach. Jej wiek jednak jest trudny do oszacowania. Prawdziwą skarbnicą późniejszej sztuki naskalnej są Tatry, a szczególnie Doli- na Kościeliska. Tutejsze dzieła pochodzą z okresu XVI – XVIII wieku i były tworzone przez pasterzy, górników i poszukiwaczy. Wizerunki skalne przedstawiające okrąg i dwa krzyże odkryto też w Wilkowicach (woj. śląskie), na tzw. Skałach Czarownic. Pozostawili je tam po sobie prawdopodobnie XVII-wieczni protestanci.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.