Małe sudoku nr 216a

Angora - - Tylko Dla Orląt Poziomo: Pionowo: - Opr. MK

Diagram należy uzupełnić w taki sposób, aby w każdym rzędzie, zarówno poziomym, jak i pionowym, oraz w każdym małym prostokącie (2 kwadraty na 3) znalazły się cyfry od 1 do 6. W określonych obok polach żadna z cyfr nie może się powtarzać. Jako rozwiązanie prosimy przesyłać cyfry z pierwszego od góry poziomego wiersza.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.