Dywidendy zasilają budżet

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - NEKROLOGI -

Dywidendy – 2 mln zł zWodociągów, przeszło 2,2 mln zł z Radpecu a nawet 1400 zł z Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego, wktórym gmina ma udziały, zasiliły dochody miasta. – Ile jeszcze za rząd będziemy dopłacać do oświaty? – komentował radny Kazimierz Woźniak (Radomianie Razem).

Rad ny mó wił, że zawsze był przeciwny zabieraniu dywidend ze spółek. – Gdyby chociaż te pieniądze były przeznaczone na inwestycje związane z działalnością tych firm, ale tutaj jest sytuacja, że 4 mln zł znów pakujemy do oświaty – podkreślał.

Radni w tej samej uchwale wpisali ponad 4,2 mln zł dywidend do budżetu miasta i zwiększyli wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne oraz opłaty za energię wszkołach i placówkach oświatowych o prze szło 4,870 mln zł i 2,670 mln zł.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.