WNOWYM SĄDZIE JUŻ SĄDZĄ

Oba wydziały karne radomskiego sądu okręgowego pracują już w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej.

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - OGŁOSZENIA DROBNE -

Wczoraj odbyły się tam pierwsze rozprawy. Do 20 października do gmachu przeniesie się sąd rejonowy

– Przypomnę, że budowa siedziby sądu rejonowego isądu okręgowego rozpoczęła się w2012 r. Budynek został oddany wgrudniu ubiegłego roku iod tamtej pory trwało jego wyposażanie. Zsądu okręgowego wszystkie wydziały ioddziały, które miały się przenieść, już się przeprowadziły i zaczęły funkcjonować – informuje Joanna Kaczmarek-Kęsik, rzeczniczka Sądu Okręgowego wRadomiu. We wtorek odbyły się pierwsze rozprawy wwydziale V karnym odwoławczym. Wnowej siedzibie pracuje już też IIwydział karny sądu okręgowego.

Do budynku przy ul. Warszawskiej powoli przeprowadza się również sąd rejonowy, z czterech dotychczasowych lokalizacji na terenie miasta. Przeniesione zostało już archiwum, a przeprowadzkę pozostałej części sądu podzielono na trzy etapy. Wydział ksiąg wieczystych z budynku przy ul. Żeromskiego będzie się przeprowadzał od 15 do 30września. 2października rozpocznie się przeprowadzanie wydziałów z budynku przy ul. Grzybowskiej: I i VII cywilnego, co potrwa do 7 października. Od następnego dnia sędziowie z tych wydziałów będą orzekali już przy Warszaw- skiej. Zbudynku przy ul. Żeromskiego wydział III rodzinny i IV pracy i ubezpieczeń społecznych, a także wydział gospodarczy zaczną się wyprowadzać 9 października iwnowej siedzibie zaczną pracować po 13 października. Od 16 do 20 października będą się przeprowadzać wydziały karne z budynku przy ul. Struga. W sumie do nowej siedziby przeniesie się około 150 urzędników sądowych, 50 sędziów i kuratorzy sądowi.

– Po 20października wszystkie wydziały będą już pracować wnowej siedzibie sądu. Ostatni będzie się przeprowadzał oddział administracyjny, ale dla petentów nie będzie to miało znaczenia. Wczasie przeprowadzki poszczególne wydziały będą miały przerwy w pracy, nie będą się wtedy odbywać rozprawy, ale to potrwa nie dłużej niż po tygodniu dla każdego wydziału. Wsytuacjach nagłych, np. wsprawach o areszt, jesteśmy gotowi tak zorganizować pracę, aby ten przestój nie spowodował żadnej szkody – informuje Anna Szymczak, prezes Sądu Rejonowego wRadomiu.

– Robimy wszystko, aby przeprowadzki szły sprawnie i żeby naturalne przeszkody w pracy były jak najkrótsze, maksymalnie pięć dni – podkreśla Stanisław Jaźwiński, prezes Sądu Okręgowego w Radomiu.

Wszyscy są jednego zdania: nowa siedziba to dużo lepsze warunki pracy. Są tam 33sale rozpraw, wtym siedem sądu okręgowego już wpełni wyposażonych, niektóre przystosowane do rozpatrywania spraw zudziałem przestępców ostatusie szczególnie niebezpiecznych. Co ważne, do sal prowadzą osobne wejścia dla składu sędziowskiego ikonwoju zoskarżonym, są też pomieszczenia, dzięki którym świadkowie iposzkodowani będą mogli czekać na wezwanie na salę sądową bez konieczności kontaktu z oskarżonym. Wbudynku są wydzielone strefy, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy sądu. Przy salach jest elektroniczna wokanda iekrany zinformacją oaktualnie rozpatrywanej sprawie.

Aby petentom było łatwiej odszukać odpowiednią salę, sąd wyposażono wtablice informacyjne. Tuż po wejściu do budynku powitają nas pracownicy ochrony, torby i torebki zostaną poddane rewizji, petenci będą sprawdzani wbramkach wykrywających metale. Następnie wkorytarzu na prawo od głównego wejścia znajdziemy szatnię automatyczną, dalej biuro podawcze sądu okręgowego. Warto wiedzieć, że sąd okręgowy zajmuje budynek główny, sąd rejonowy – boczne skrzydło, ale do obu części prowadzi wspólne główne wejście (obok rzeźby Temidy).

Budowa siedziby sądów przy ul. Warszawskiej kosztowała 65 mln zł, 12 mln wydano na wyposażenie. Same komputery dla pracowników (bez serwerów) kosztowały 1,3mlnzł, meble na sale rozpraw – 1,1 mln.

Co po wyprowadzkach? Budynek przy ul. Żeromskiego (dawny NBP) zajmie prokuratura. Budynek przy ul. Struga, jak pisaliśmy, władze miasta chciałyby wyburzyć, aby wtym miejscu wybudować nową uliczkę wokół powstającego po sąsiedzku Radomskiego Centrum Sportu. Pomieszczenia w budynku przy ul. Grzybowskiej były wynajmowane, po wyprowadzce sądu wrócą do właściciela. Wzabytkowym budynku przy ul. Piłsudskiego nadal będzie sąd okręgowy i tak jak dotąd będą tam funkcjonować wydziały: I cywilny, IV cywilny odwoławczy, VI pracy i ubezpieczeń, wydział wizytacyjny, a także wydział III penitencjarny, który przeprowadzi się tu z ul. Żeromskiego.

Budowa gmachu sądu przy Warszawskiej zaczęła się w 2012 r. i kosztowała 65 mln zł. Samo wyposażenie – dodatkowo 12 mln

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.