Tysiące podkładów na stacjach linii 8

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - OGŁOSZENIA DROBNE -

Czytelnicy pytają nas m.in. o tysiące podkładów kolejowych, które przywożone są i ustawiane przy stacjach wBartodziejach, Kruszynie i Dobieszynie. Wzdłuż torów trwa również wycinka drzew oraz przygotowania do wzmocnienia dróg. – Wykonawca realizujący umowę na opracowanie projektów budowlanych iwykonawczych dla modernizacji linii nr 8 zobowiązany jest wciągu sześciu miesięcy od jej podpisania zakupić i dostarczyć materiały budowlane, co obecnie czyni – informuje Łukasz Kwasiborski zbiura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. – Obecnie wykonawca jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Tory z Radomia do Warki przebuduje konsorcjum. Za zaprojektowanie i roboty budowlane dostanie 527,9 mln zł brutto. Roboty między Radomiem aWarką rozpoczną się w IV kwartale 2018 r. i zakończą w II kwartale 2021 r. W ich trakcie odcinek ten będzie całkowicie zamknięty przez pół roku. Przez kolejne sześć miesięcy pociągi nie pojadą między Radomiem a Dobieszynem. Jest to związane z zakresem prac na tym odcinku. Trzeba dobudować drugi tor, ale wniektórych miejscach tory będą przesuwane nawet okilkadziesiąt metrów. Trzeba powiem złagodzić łuki, żeby pociągi mogły rozpędzić się do 160km na godzinę. Trudna ma być też budowa drugiego mostu nad Pilicą imodernizacja starego – wtym miejscu jest rezerwat przyrody i prace budowlane można prowadzić wściśle określonych terminach. Największe utrudnienia będą w 2019 r.

Na początku 2018 r. rozpoczną się roboty między Warką aCzachówkiem. Za 216,7 mln zł zmodernizuje go także konsorcjum. Tu utrudnienia będą mniejsze – od Warki są już dwa tory i jeden cały czas będzie czynny. Prace mają się zakończyć w2020 r. Kolejarze zmodernizują też 31 przejazdów kolejowych, wyremontują dwa wiadukty iwybudują sześć nowych. Powstaną trzy nowe przystanki wRadomiu: na Gołębiowie, Brzustówce i StarejWoli Gołębiowskiej.

Zaczęły się przygotowania do modernizacji linii kolejowej nr 8 do stolicy. Ale kluczowe prace rozpoczną się za ponad rok.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.