RATUSZ ROZDA BONY NA DZIECI

1922

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - WYDARZENIA -

– Zainteresowanie jest duże. Spodziewamy się 4-4,5 tys. zgłoszeń – mówi Tomasz Pactwa, dyrektor biura pomocy i projektów społecznych wratuszu. Warszawski bon żłobkowy to nowość, władze miasta zdecydowały się na jego wprowadzenie w czerwcu. To wsparcie przeznaczone na opiekę nad maluchami.

Mogą z niego skorzystać rodzice, samotne matki lub ojcowie oraz opiekunowie (prawni lub faktyczni), którzy mieszkają wWarszawie, tu pracują i płacą podatki.

Miesięcznie można dostać 400zł na dziecko, które skończyło 1. rok życia. I pobierać tę kwotę, dopóki maluch nie pójdzie do przedszkola (nie później niż do końca roku szkolnego, wktórym dziecko skończy 3 lata).

Poza tym trzeba spełnić jeszcze kilka warunków. Bon jest adresowany do osób, które nie korzystają z urlopu wychowawczego. Trzeba też zrezygnować zkolejki do żłobka publicznego lub ze żłobka, jeśli dziecko już do niego uczęszcza. Ten sam warunek dotyczy żłobków, które zapewniają opiekę na zlecenie miasta, oraz opiekunów dziennych zatrudnionych przez miasto.

Rodzice powinni też mieć podpisaną umowę na opiekę nad dzieckiem z placówką niepubliczną: żłobkiem, klubem dziecięcym lub u dziennego opiekuna (ale nie tego, któremu płaci miasto). Chodzi o opiekę co najmniej pięć dni w tygodniu i co najmniej osiem godzin dziennie, awprzypadku klubu malucha – co najmniej pięć godzin dziennie. I na koniec – trzeba spełnić kryterium dochodowe. Władze miasta ustaliły próg w wysokości 1922 zł netto na jedną osobę w rodzinie. To przeciętny miesięczny dochód obliczony dla roku 2016.

Zbonu nie mogą skorzystać zawodowe rodziny zastępcze ani rodzinne domy dziecka, nie ma do niego prawa również rodzic, który nie sprawuje opieki nad dzieckiem.

Wnioski można będzie składać od 1 października. – Przygotowaliśmy specjalny kreator wypełniania formularza (www.bonzlobkowy.um.warszawa.pl), który podpowiada, jak to prawidłowo zrobić – mówi dyrektor Pactwa. – Wypełniony on-line wniosek trzeba wydrukować, dołączyć do niego wymagane dokumenty i złożyć wdowolnym urzędzie dzielnicy, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Jeśli wniosek zostanie złożony do końca października, bon ma być wypłacony również za wrzesień. Pieniądze mają spływać do rodziców co miesiąc do końca sierpnia.

WWarszawie jest 5 tys. miejsc wżłobkach prywatnych i 7 tys. w żłobkach miejskich. W kolejce do miejskich placówek czeka ok. 10 tys. maluchów.

Rodzice maluchów wWarszawie mogą dostać 400 zł miesięcznie z miejskiej kasy. To bon żłobkowy. Można go przeznaczyć na prywatny żłobek, klub malucha albo na dziennego opiekuna. Wnioski będą przyjmowane od 1 października.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.