Debata „Gazety Stołecznej”: Jak powstrzymać ksenofobię

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - Z DRUGIEJ STRONY -

Centrum Badań nad Uprzedzeniami przygotowało kolejną edycję Polskiego Sondażu Uprzedzeń. – To trzecie takie badanie wciągu ostatnich czterech lat na identycznej próbie. Wykazuje, że niechęć Polaków wobec obcych dramatycznie wzrasta. Stało się to zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Te negatywne zmiany dotyczą szczególnie postrzegania uchodźców i muzułmanów. Ajednocześnie z sondażu wynika, że ogromna większość respondentów – ok. 90 proc. – nie ma kontaktu z muzułmanami ani z uchodźcami – mówi prof. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.

Będzie on jednym z prelegentów podczas niedzielnej debaty „Jak powstrzymać ksenofobię” organizowanej przez „Gazetę Stołeczną” w ra mach Fe stiwa lu Na u ki. Prof. Bilewicz dodaje: – Mediom i politykom udało się ukształtować negatywny i lękotwórczy wizerunek tych grup. Stąd wzrastający dystans i skojarzenia – podkreślane zwłaszcza wostatnim czasie przez media publiczne – że muzułmanin i uchodźca to terrorysta. Lękowe społeczeństwo może reagować agresywnie.

Podczas debaty postaramy się omówić najważniejsze wnioski zPolskiego Sondażu Uprzedzeń. Pozostali paneliści to: Malika Abdoulvakhabova – członkini komisji ekspertów ds. migracji przy RPO, Filip Katner z inicjatywy Chlebem i Solą, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, prof. Rafał Pankowski ze stowarzyszenia Nigdy Więcej i Collegium Civitas, Joanna Subko z Biura RPO. Zapraszamy 1 października do Sali Kolumnowej na Wydziale Historycznym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, godz. 16. Wstęp wolny.

– Niechęć Polaków wobec obcych dramatycznie wzrasta. Stało się to zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwóch lat – mówi prof. Michał Bilewicz, jeden z gości niedzielnej debaty o ksenofobii.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.