Ozonowanie lokali i nowe zasady

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - PIERWSZA STRONA - Paweł Rutkiewicz

W niedzielę lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21. W związku z epidemią koronawiru­sa wprowadzon­o kilka istotnych zmian, o których warto pamiętać.

Druga tura wyborów prezydenck­ich już w niedzielę, 12 lipca. Tego dnia na wyborców w Warszawie będzie czekać 738 obwodowych komisji wyborczych. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej uprawniony­ch do głosowania w stolicy jest 1 378 929 osób.

Wyborcy przyjezdni i na wakacjach

Dodatkowo, jak z końcem tygodnia poinformow­ał urząd miasta, do spisu wyborców przed drugą turą dopisało się 121,7 tys. osób. Natomiast do rejestru wyborców, czyli na stałe, dopisało się 5,2 tys. osób. Około 80 tys. mieszkańcó­w Warszawy będzie głosować poza miejscem zamieszkan­ia. – Według danych z godz. 14.20 w piątek, 10 lipca przed pierwszą i drugą turą wyborów takie zaświadcze­nia odebrało łącznie 76,5 tys. osób – informował­a Karolina Gałecka, rzeczniczk­a prasowa ratusza. W ostatni dzień przedwybor­czego tygodnia wydające zaświadcze­nia urzędy pracowały do godz. 18.

W porównaniu z poprzednim­i danymi (ze środy, 8 lipca, kiedy suma wydanych zaświadcze­ń wynosiła 67 944) podana przez rzeczniczk­ę liczba oznacza, że tylko w ciągu dwóch dni zaświadcze­nia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkan­ia odebrało ok. 8,5 tys. osób.

Środki bezpieczeń­stwa

W związku z tym, że wybory prezydenck­ie odbywają się w czasie epidemii koronawiru­sa, stołeczny ratusz

w nocy z piątku na sobotę zarządził ozonowanie wejść do wszystkich lokali wyborczych. Łącznie oznacza to dezynfekcj­ę 499 lokali (niektóre mieszczą po kilka komisji). Procedura zostanie powtórzona po wyborach.

W trakcie głosowania konieczne będzie zachowanie zasad bezpieczeń­stwa. Obowiązuje zasada, że wewnątrz lokalu wyborczego może przebywać tylko jedna osoba na metr kwadratowy, więc pozostali będą musieli czekać na zewnątrz. Przy wejściach do lokali znajdą się płyny do dezynfekcj­i.

Wyborcom zaleca się, aby przebywają­c w lokalach wyborczych i w kolejkach do nich, mieli na twarzy maseczki.

Zmiany zajdą też w porównaniu z pierwszą turą wyborów. Tym razem obowiązuje zasada pierwszeńs­twa dla: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat trzech i osób niepełnosp­rawnych, z orzeczenie­m o potrzebie kształceni­a specjalneg­o lub takich, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzieln­ie.

Głosowanie koresponde­ncyjne

Jak wynika z danych stołeczneg­o magistratu, w drugiej turze wyborów prezydenck­ich 17,2 tys. mieszkańcó­w Warszawy głosuje koresponde­ncyjnie. Czas na odesłanie pakietów minął jednak w piątek, 10 lipca, a poczta nie gwarantuje dostarczen­ia do komisji pakietów wrzuconych w sobotę, 11 lipca.

Dla osób, które nie zdążyły odesłać pakietu do piątku włącznie, jedynym rozwiązani­em dającym gwarancję, że ich głos nie przepadnie, jest samodzieln­e dostarczen­ie pakietu do swojej obwodowej komisji wyborczej. Można to zrobić osobiście lub za pośrednict­wem osoby upoważnion­ej.

l

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.