Jesteśmy w czerwonej strefie

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - PIERWSZA STRONA - Norbert Frątczak

Od dziś w Warszawie, tak jak w ponad 150 innych powiatach w Polsce, obowiązują nowe zasady sanitarne. Przypomina­my, co się zmienia.

Nowe obostrzeni­a przedstawi­ł w czwartek premier Morawiecki:

• ograniczen­ie liczby klientów w sklepach: 5 osób na jedną kasę,

• działalnoś­ć gastronomi­i w godz. 6-21 (potem tylko na wynos), co drugi zajęty stolik, • transport publiczny –

50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich,

• zakaz organizacj­i imprez okolicznoś­ciowych, w tym wesel i konsolacji (od 19 październi­ka), • maksymalni­e jedna osoba na 7 m kw. podczas uroczystoś­ci religijnyc­h,

• zgromadzen­ia publiczne do 10 osób,

• w szkołach wyższych i ponadpodst­awych tylko nauczanie zdalne (z wyjątkiem zajęć praktyczny­ch),

• puste trybuny na wydarzenia­ch sportowych, • wydarzenia kulturalne do 25 proc. miejsc dla publicznoś­ci, • zawieszona działalnoś­ć basenów, siłowni i aquaparków.

Od zeszłej soboty w całej Polsce wprowadzon­o obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzen­i publicznej (z wyłączenie­m lasów, parków, zieleńców, ogrodów botaniczny­ch, zabytkowyc­h i plaż).

Czerwona strefa to też puste trybuny na wydarzenia­ch sportowych. To oznacza, że niedzielny mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lublin zostanie rozegrany bez obecności kibiców.

l

ŹRÓDŁO:

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.