Înti­ne­ri­re pes­te noap­te

Femeia - - NOUTĂțI -

Cre­ma de noap­te es­te im­por­tan­tă, iar când vor­bim des­pre un tra­ta­ment cu un com­plex mi­ne­ral preți­os, efec­tul es­te sur­prin­ză­tor. -417 Be­au­ty Sle­e­ping es­te o cre­mă mul­ti­sen­zo­ria­lă, cu re­zul­ta­te ime­dia­te. For­mu­la con­cen­tra­tă a cre­mei in­fu­ze­a­ză pi­e­lea cu in­gre­di­en­te na­tu­ra­le ac­ti­ve, în timp ce mi­ro­sul de plan­te și tex­tu­ra aproa­pe li­chi­dă, ca­re se to­pește în con­tact cu pi­e­lea, re­la­xe­a­ză si­mțu­ri­le și spi­ri­tul. Di­mi­neața, pi­e­lea es­te stră­lu­ci­toa­re, hi­dra­ta­tă, cu as­pect odih­nit și ri­duri fi­ne di­mi­nua­te. Preț: 479,99 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.