Mi­ce­le pen­tru păr

Femeia - - NOUTĂțI -

Ni­vea a cre­at o ga­mă de șam­poa­ne mi­ce­la­re ca­re ofe­ră o cu­răța­re ușoa­ră, dar efi­ci­en­tă și re­vi­go­ran­tă între­a­ga zi, pen­tru a-ți me­nți­ne pă­rul hi­dra­tat și fru­mos, în timp ce are gri­jă și de scal­pul sen­si­bil. Mi­ce­le­le strâng mur­dă­ria și gră­si­mi­le so­lu­bi­le în apă, le încap­su­le­a­ză și le eli­mi­nă foar­te ușor, fă­ră să iri­te scal­pul sau să usu­ce pă­rul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.