Ți­nu­tă de oraș

Femeia - - MODĂ -

Nu te sfii să po­rți o ți­nu­tă im­pri­ma­tă cu ace­lași mo­del de sus până jos. Es­te șic, es­te în ten­di­nțe, iar va­ra pre­su­pu­ne să încerci sti­luri noi și co­lo­ra­te!

Blu­ză Mo­ti­vi, 189,90 lei Pan­ta­loni Mo­ti­vi, 259,90 lei Pa­puci Par­fois, 109,90 lei Ge­an­tă Ben­venu­ti, 189,90 lei

FASHION EDITOR: Lu­mi­nița Fău­res­cu FOTOGRAF: Ra­du Chin­driș MO­DEL: Adria­na (Avenue Mo­dels) MA­CHIAJ: Edith Mi­hai­ci­uc-Ra­du COAFURĂ: Andre­ea Stan­cu Fo­to­gra­fi­i­le au fost re­a­li­za­te la Lu­go Res­tau­rant&Lo­un­ge. Mu­lțu­mim pen­tru spri­jin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.