Sim­bo­lu­ri­le ele­ga­nței

Femeia - - NOUTĂțI -

No­ua Co­lec­ţie Sem­nă­tu­ra PANDORA a rein­ter­pre­tat ele­men­te­le em­ble­ma­ti­ce ale bran­du­lui, mo­ti­vul ini­mii şi de­ta­li­i­le pa­vé pen­tru a crea o co­lec­ţie fas­ci­nan­tă, cu bi­ju­te­rii ver­sa­ti­le şi adap­ta­bi­le, prin ca­re fi­e­ca­re fe­meie îşi poa­te evi­den­ţia sti­lul şi per­so­na­li­ta­tea. Ex­pre­sii mo­der­ne, un lim­baj şic al sti­lu­lui, ală­turi de li­te­re şi sim­bo­luri ve­se­le, sunt re­le­va­te pe co­li­e­re, cer­cei, ta­lis­ma­ne şi ine­le fin cre­a­te, re­a­li­za­te din tri­lo­gia de me­ta­le: ar­gint 925 ră­co­ros, PANDORA Ro­se în nuan­ţe cal­de de roz pu­drat şi au­ri­ul PANDORA Shi­ne (ar­gint 925 pla­cat cu aur).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.