Exce­sul nu-i a bu­nă!

Femeia - - STARE DE BINE -

Deși în mod nor­mal căs­ca­tul nu as­cun­de ni­mic pe­ri­cu­los, căs­ca­tul în ex­ces poa­te fi simp­to­mul unei bo­li car­dia­ce − o re­a­cție a ner­vu­lui vag. În alte si­tuații, ra­re, ar pu­tea in­di­ca și o se­rie de pro­ble­me ale crei­e­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.