Aju­tă spor­ti­vii să fa­că per­for­ma­nță

Femeia - - STARE DE BINE -

Să caști înain­te de un con­curs spor­tiv e de ma­re aju­tor, pen­tru că acest ri­tual, bi­zar la pri­ma ve­de­re, ră­cește crei­e­rul, în spe­cial lo­bii fron­ta­li, îmbu­nă­tățind ast­fel con­cen­tra­rea, ate­nția și se pa­re că și re­zis­te­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.