Cum se tra­te­a­ză ar­su­ri­le so­la­re cu bășici?

Femeia - - STARE DE BINE -

Băși­ci­le tre­bu­ie eva­cua­te ste­ril fă­ră a înlă­tu­ra stra­tul su­per­fi­cial de pi­e­le, ca­re se va com­por­ta ca un pan­sa­ment bi­o­lo­gic. Ul­te­ri­or, se apli­că pan­sa­men­te spe­cia­le sau po­me­zi cu an­ti­bi­o­ti­ce. În anu­mi­te ca­zuri și în fun­cție de ex­tin­de­rea băși­ci­lor, se pot ad­mi­nis­tra me­di­ca­men­te an­ti­in­fla­ma­toa­re sau an­ti­bi­o­ti­ce pe ca­le ora­lă. Hi­dra­ta­rea și evi­ta­rea ex­pu­ne­rii su­pli­men­ta­re la soa­re sunt foar­te im­por­tan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.