Pri­mii pași în viață

Femeia - - NOUTĂțI -

Aso­ciația Unu și Unu a înce­put să tran­sfor­me ne­o­na­to­lo­gi­i­le din Ro­mânia în cen­tre de îngri­ji­re „Fa­mi­ly an d Infant N eu r ode v el o p men­tal Ca­re “, cen­tre în ca­re, ală­turi de echi­pe­le me­di­ca­le, pă­ri­nții pot avea gri­jă de co­pi­ii lor năs­cuți pre­ma­tur. Stu­di­i­le de­mon­stre­a­ză impor­ta­nța le­gă­tu­rii din­tre pă­ri­nți și co­pii și cât de mult îi aju­tă pe be­be­lușii aflați în te­ra­pie pre­ze­nța pă­ri­nți­lor. Trai­neri din Ma­rea Bri­ta­nie au ți­nut cur­suri pen­tru 110 ca­dre me­di­ca­le, în ve­de­rea ex­tin­de­rii în vi­i­tor a proi­ec­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.