O va­ră fă­ră gri­ji

Femeia - - NOUTĂțI -

Igi­e­na in­ti­mă în se­zo­nul cald are ne­voie de o ate­nție spe­cia­lă. Tran­spi­răm mai mult și mai des ca de obi­cei, iar umi­di­ta­tea și tem­pe­ra­tu­ri­le ri­di­ca­te fa­vo­ri­ze­a­ză înmu­lți­rea bac­te­ri­i­lor și fun­gi­lor. Șer­vețe­le­le in­ti­me BARZA cu so­luție de bi­car­bo­nat de so­diu, un in­gre­di­ent na­tu­ral, pot asi­gu­ra o igi­e­nă in­ti­mă co­res­pun­ză­toa­re, pen­tru eli­mi­na­rea sen­zați­ei de dis­con­fort și a mi­ro­su­ri­lor ne­plă­cu­te. Preț: 9 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.