Fă­ră ta­boo-uri

Femeia - - NOUTĂțI -

Ve­ne­ris lan­se­a­ză cam­pa­nia de edu­cație se­xua­lă #Ta­booFi­ghter și ne înde­am­nă la o schim­ba­re de ati­tu­di­ne, să vor­bim des­chis, fă­ră reți­neri atunci când apar pro­ble­me le­ga­te de zo­na in­ti­mă. Sunt pes­te 357 de mi­li­oa­ne de in­fe­cții cu tran­smi­te­re se­xua­lă pen­tru ca­re me­di­cii au so­luții. Ai la înde­mână și tes­te 3 în 1, ce ofe­ră un diag­nos­tic ra­pid, prin­tr-o sin­gu­ră tes­ta­re a uri­nei, pen­tru ce­le mai frec­ven­te in­fe­cții ge­ni­ta­le: can­di­do­ză, va­gi­ni­tă bac­te­ria­nă, tri­cho­mo­nia­ză, in­fe­cții uri­na­re, si­fi­lis, chla­my­dia sau tri­cho­mo­nia­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.