Flo­ră în echi­li­bru

Femeia - - NOUTĂțI -

De să­nă­ta­tea flo­rei in­tes­ti­na­le de­pin­de sta­rea noas­tră de bi­ne. Sis­te­me­le di­ges­tiv, imu­ni­tar, ner­vos și hor­mo­nal sunt în pa­ra­me­tri buni când flo­ra e în echi­li­bru. Când ră­cești frec­vent, când ai oti­tă, der­ma­ti­tă, con­sti­pație, dia­ree, aler­gii sau co­lon iri­ta­bil, ia un pro­bi­o­tic și un pre­bi­o­tic. Împreu­nă, fac tre­a­bă bu­nă. Bon­flor de la Fi­ter­man Phar­ma cul­ti­vă o flo­ră in­tes­ti­na­lă im­ba­ta­bi­lă. Ga­ma Bon­flor co­nți­ne pi­că­turi, pli­curi și cap­su­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.