No­u­tăți din mo­dă

Femeia - - SUMAR -

Ma­ga­zi­nul Col­lec­ti­ve și-a re­des­chis po­rți­le în Bu­cu­rești Mall cu un nou de­sign și un spațiu ge­ne­ros. No­ul ma­ga­zin ofe­ră ul­ti­me­le co­le­cții ale unui por­to­fo­liu pre­mi­um de bran­duri ce­le­bre, pre­cum: Cal­vin Klein, Scot­ch & So­da, Boss, Ted Ba­ker, Guess, G-star, Pe­pe Je­ans, Ni­ke, Con­ver­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.