No­u­tăți din bu­că­tă­rie

Femeia - - SUMAR -

Cu gră­ta­rul elec­tric Te­fal OptiGrill+ te bu­curi de plă­ce­rea unui grill fie că gă­tești car­ne sau le­gu­me. Indi­ca­to­rul lu­mi­nos te anu­nță când pre­pa­ra­tul es­te așa cum do­rești: gal­ben pen­tru suc pro­priu, por­to­ca­liu pen­tru me­diu și roșu pen­tru bi­ne fă­cut. La fi­e­ca­re sta­diu, Te­fal OptiGrill+ emi­te un sem­nal so­nor de aver­ti­za­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.