Spa cu pești

Femeia - - FRUMUSEțE -

I se spu­ne și pe­di­chi­u­ră cu pești și es­te una din­tre ce­le mai la mo­dă ten­di­nțe în spa. Vă­zu­sem un do­cu­men­tar la te­le­vi­zor des­pre acest tra­ta­ment din spau­ri­le de pe alte me­le­a­guri și, cum în va­ca­nță am ni­me­rit într-un ast­fel de loc, am vrut să simt pe pi­ci­oa­re­le me­le efec­tul lui. Sunt ac­va­rii cu pești Gar­ra Ru­fa, pești doc­tor, cum mai sunt nu­miți, ca­re ci­u­gu­lesc pi­e­lea moar­tă, cu­rățându-ți pi­ci­oa­re­le de bă­tă­turi și de pi­e­lițe. Nu sunt ca alți pești, ca­re fug oda­tă ce te apro­pii de ei, ci, dim­po­tri­vă, se nă­pus­tesc pe pi­ci­oa­re­le ta­le și încep ci­u­gu­li­rea. Nu tre­bu­ie să te spe­rii, nu au di­nți și nici nu mă­nâncă mai mult de­cât tre­bu­ie! Pri­ma sen­zație a fost des­tul de ci­u­da­tă, apoi mi-am dat se­a­ma că de fapt te gâdi­lă ușor, ca du­pă un mi­nut să apa­ră sen­zația de re­la­xa­re. Ba­zi­ne­le sunt do­ta­te cu lăm­pi spe­cia­le cu ul­tra­vi­o­le­te ca­re fil­tre­a­ză și igi­e­ni­ze­a­ză apa, ast­fel încât ea să fie me­reu cu­ra­tă. Am stat nu­mai ze­ce mi­nu­te, întru­cât eram pe fu­gă, dar tra­ta­men­tul a fost o încânta­re. Am aflat că sunt ast­fel de tra­ta­men­te și la noi în ța­ră, la Cluj, Ora­dea, Iași, Con­sta­nța, Man­ga­lia… și or mai fi, dar nu le-am des­co­pe­rit încă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.