Plat­for­mă pen­tru cei cu au­tism

Femeia - - 30 DE ZILE -

Pes­te 300 de co­pii cu au­tism din opt cen­tre de in­ter­venție au pri­mit ac­ces la apli­cația plat­for­mei edua­ba.ro, pri­ma din Ro­mânia ca­re co­nec­te­a­ză în timp re­al echi­pa im­pli­ca­tă în te­ra­pia și re­cu­pe­ra­rea co­pi­i­lor cu au­tism, în ca­drul eta­pei de test a proi­ec­tu­lui „Con­nec­ting for chil­dren with au­tism“, su­sți­nut de Fun­dația Vo­da­fo­ne Ro­mânia cu 320.000 de lei.

Mai ușor pen­tru co­pi­ii cu au­tism da­to­ri­tă noii plat­for­me de te­ra­pie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.